Sprememba ambulantnega dela v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Celje

Spoštovani uporabniki.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov bo postopno začel večati izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev. Vse paciente, ki bodo v prihodnjih dneh v CDZOM lahko opravili preventivni ali prvi pregled bomo klicali po telefonu. Datumi pregledov, rednih obravnav, ki so bili pacientom dani pred razglasitvijo epidemije, ne veljajo več! Seznam neopravljenih storitev se bo pregledal in pripravil nov čakalni seznam pacientov, ki na obravnavo čakajo z napotnico z oznako »zelo hitro« in »hitro« in »redno«. Enako velja tudi za redne obravnave. Paciente bomo na preglede, obravnave klicali v skladu z novimi čakalnimi seznami.

Izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev bo potekalo po naslednjem protokolu.

 • Pred obravnavo v CDZOM, bodo medicinske sestre poklicale paciente. Z njimi bodo opravile triažni pogovor, v katerem bodo paciente povprašale po znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu ali žrelu, nahod, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, kontakt z obolelim s COVID-19). V primeru, da bo pacient imel katerega izmed naštetih znakov, ga bodo ponovno poklicale čez 14 dni. V tem telefonskem pogovoru bodo paciente povprašale tudi po znakih svojcev v skupnem gospodinjstvu. Če bo kateri izmed njih imel opredeljene znake, bodo klic ponovile čez 7 dni.

Ob tem bi radi opozorili, da morajo medicinskemu osebju navajati resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem. Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko resno ogrozijo ostale paciente in zdravstveno osebje. 

Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo na koncu razgovora medicinska sestra bo pacient dobil datum in uro pregleda.

 • Vsi pacienti, ki prihajajo na pregled bodo morali pozvoniti na zvonec. Vse paciente prosimo, da pred vhod pridejo le 2-3 minuti pred terminom obravnave v ambulanti. Z medicinsko sestro bodo še pred vstopom v stavbo opravili zadnji triažni pregled, v katerem bodo še enkrat preverjeni odgovori telefonske triaže in znaki akutne okužbe dihal.

V času predvidenih obravnav smo vam na voljo vsak delovni dan od 7.30 do 14.30 za vsa vprašanja in dogovore o nadaljnji obravnavi in terapiji po telefonu na številki: 03 543 4323 ali po elektronski pošti: cdzom@zd-celje.si.

SPLOŠNE INFORMACIJE

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Kersnikova 1/a, 3000 Celje

Tel.: 03 5434 323

E-pošta: 

 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) sestavljajo naslednje delovne enote:

 • DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Celje
 • DE Dispanzer za mentalno zdravje
 • DE Klinična psihologija za otroke in mladostnike
 • DE Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Kako se naročite na prvi pregled?

Osebno, po e-pošti ali po pošti nam dostavite delovni nalog za psihologa, logopeda, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in napotnico za kliničnega psihologa (za otroke in mladostnike) ter specialista otroške in mladostniške psihiatrije. V kolikor boste poslali po pošti, pripišite tel. številko in/ali e-naslov. Za informacije in naročanje na termin smo dosegljivi:

 • po telefonu: 03 5434 323
 • preko e-naslova:  
 • osebno v ordinacijskem času ambulante
 • po pošti na naslov: ZD Celje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Kersnikova 1a, 3000 Celje

 

Za pregled ali obravnavo potrebujete:

 • potrjeno zdravstveno kartico in
 • urejen veljaven delovni nalog ali napotnico.

 

Medicinske sestre:

Hlačer Cecilija, diplomirana medicinska sestra

Pavlovič Nataša, diplomirana medicinska sestra - trenutno odsotna

Vovk Tina, srednja medicinska sestra

Nevenka Skrt, srednja medicinska sestra

 

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za delovni terapevt, specialni pedagog: Nevenka Skrt, sr. medicinska sestra.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za logoped, psiholog, delovni terapevt, specialni pedagod:Tina Vovk, sr. medicinska sestra.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za klinični psiholog, pedopshiater: Cecilija Hlačer, diplomirana medicinska sestra.

Čas naročanja po telefonu

Ponedeljek 07.15-11.15 in 13.00-17.00
Torek 07.15-11.15 in 13.00-17.00
Sreda 07.15-11.15
Četrtek 07.15-11.15
Petek 07.15-11.15
   
Odmor v dopoldanskem času 11.30-12.00 (pon. - pet.)
Odmor v popoldanskem času 16.30-17.00 (pon, tor)

V primeru nujnega stanja se prosimo obrnite na:

 • Službo za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ulica 20, Ljubljana) za otroke do 15 let;
 • Center za metalno zdravje (Grablovičeva 44a, Ljubljana) za mladostnike od 15. do 18. leta.
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Več

TRENINGI STARŠEVSTVA

Vse zainteresirane starše vabimo, da izpolnijo priloženo prijavnico in jo skenirano pošljejo na mail:  ali original pošljejo na naš naslov: ZD Celje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Kersnikova 1a, 3000 Celje.

Več informacij o treningih starševstva Neverjetna leta najdete na spletni strani https://neverjetna-leta.si/ ali www.incredibleyears.com 

Za individualna vprašanja pa se lahko obrnete tudi na Nadjo Prevolnik, Jernejo Nino Voga ali Petro Rabuza na maile: