Reševanje pritožb

Na tem mestu najdete Navodila o reševanju pritožb pacientov v Zdravstvenem domu Celje, Pritožbeni obrazec in Zapisnik.