Na vsebino

OSNOVNI PODATKI

Naziv javnega zavoda: Zdravstveni dom Celje
Skrajšani naziv: ZD Celje
Sedež: Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE
Telefon (N.C.): 03 5434 000
E-pošta:
Identifikacijska številka za DDV: SI56373538
Matična številka: 561901700
Šifra dejavnosti: Q 86 210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Podračun pri UJP, OE Žalec št.: 0121 1603 0279 633

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH POSTAJ

Zdravstvena postaja Vojnik

Sedež: Keršova 1, 3212 Vojnik
Predstojnica: prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
Telefon: 03 780 05 00

Zdravstvena postaja Dobrna

Sedež: Dobrna 1b, 3204 Dobrna
Predstojnica: prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
Telefon: 03 780 05 40

Zdravstvena postaja Štore

Sedež: Cesta Kozjanskega odreda 2, 3220 Štore
Predstojnica: Sanja Bulatović, dr. med.
Telefon: 03 780 23 10