Na vsebino

Čakalne dobe v Zdravstvenem domu Celje

Zaradi možnosti e-naročanja, se lahko čakalne dobe dnevno spreminjajo! 

Podroben seznam naših čakalnih dob najdete v spodnjem dokumentu. 

Čakalne dobe lahko preverite tudi na naslednji povezavi: cakalnedobe.ezdrav.si

Z elektronsko napotnico se na zdravstvene storitve lahko naročite na naslednji povezavi: narocanje.ezdrav.si

 

Po določilih ZPacP (1. odst. v 24. členu prehodnih in končnih določb) je pacient dolžan predložiti napotne listine:

- s stopnjo nujnosti "nujno": najpozneje naslednji dan
- s stopnjo nujnosti "zelo hitro": v petih dneh
- s stopnjo nujnosti "hitro ali redno": v 14 dneh po njeni izdaji

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV IN POROČANJE O ČAKALNIH DOBAH

Podatki o pooblaščenih osebah za vodenje čakalnih seznamov in poročanje o čakalnih dobah v ZD Celje

V skladu z 8. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov objavljamo podatke o pooblaščenih osebah za vodenje čakalnih seznamov in njihove kontaktne podatke.

Vodenje čakalnih seznamov za področja:

 • RTG, UZ in mamografija - Ledinšek Branka, dipl. ing. radiologije, tel.: 03 5434 000
 • Specialistična ambulantna dejavnost Pulmologija in alergologija - Klinc Branka, dipl. med. sestra tel.: 03 5434 451
 • Specialistična ambulantna dejavnost Kardiologija - Tanja Krajnc, sr. med. sestra tel.: 03 5434 422
 • Specialistična ambulantna dejavnost Fiziatrija - Nataša Matko, sr. med. sestra in Gabi Paul, sr. med. sestra tel.: 03 5434 031
 • Specialistična ambulantna dejavnost Dermatovenerologija - Mojca Levar, dipl. med. sestra tel.: 03 5434 015
 • Specialistična ambulanta Psihiatrija in Center za duševno zdravje odraslih - Laura Lipuš, dipl. med. sestra, tel.: 03 5434 444
 • Razvojna ambulanta - Barbara Pojavnik, dipl. med. sestra, tel.: 03 5434 472
 • Fizioterapija - Petra Žagar, dipl. fizioterapevtka, tel.: 03 5434 471
 • Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Anita Požin, prof.spec. in rehabilaticijske pedagogike - logopedinja, dipl DT, tel.: 03 5434 323
 • Pooblaščena oseba za mesečno poročanje o čakalnih dobah v spletno aplikacijo "Čakalne dobe" - Doroteja Štruc, dipl. md. sestra, tel.: 03 5434 523
 • Vodja programa zdravstvene nege v JZZD Celje, Doroteja Štruc, dipl. med. sestra