Čakalne dobe v Zdravstvenem domu Celje

Zaradi možnosti e-naročanja, se lahko čakalne dobe dnevno spreminjajo! 

Podroben seznam naših čakalnih dob najdete v spodnjem dokumentu. 

Čakalne dobe lahko preverite tudi na naslednji povezavi: cakalnedobe.ezdrav.si

Z elektronsko napotnico se na zdravstvene storitve lahko naročite na naslednji povezavi: narocanje.ezdrav.si

 

Po določilih ZPacP (1. odst. v 24. členu prehodnih in končnih določb) je pacient dolžan predložiti napotne listine:

- s stopnjo nujnosti "nujno": najpozneje naslednji dan
- s stopnjo nujnosti "zelo hitro": v petih dneh
- s stopnjo nujnosti "hitro ali redno": v 14 dneh po njeni izdaji

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV IN POROČANJE O ČAKALNIH DOBAH

Podatki o pooblaščenih osebah za vodenje čakalnih seznamov in poročanje o čakalnih dobah v ZD Celje

V skladu z 8. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov objavljamo podatke o pooblaščenih osebah za vodenje čakalnih seznamov in njihove kontaktne podatke.

Vodenje čakalnih seznamov za področja:

  • Rtg, UZ in mamografija - Ledinšek Branka, dipl. ing radiologije, tel.: 03 5434 000
  • Specialistična ambulantna dejavnost (fiziatrična, kardiološka ambulanta in pulmologija) - Klinc Branka, dipl. med. sestra tel.: 03 5434 451
  • Specialistična ambulanta (psihiatrija in pedopsihiatrija) - Omerzu Daniela, srednja. med. sestra, tel.: 03 5434 444
  • Razvojna ambulanta - Pojavnik Barbara, dipl. med. sestra, tel.: 03 5434 472
  • Fizioterapija - Petra Žagar, dipl. fizioterapevtka, tel.: 03 5434 471
  • Dispanzer za Mentalno zdravje - Anita Požin, prof.spec. in rehabilaticijske pedagogike - logopedinja, dipl DT, tel.: 03 5434 323
  • Pooblaščena oseba za mesečno poročanje o čakalnih dobah v spletno aplikacijo "Čakalne dobe" - Doroteja Štruc, dipl. md. sestra, tel.: 03 5434 523
  • v.d. Vodja programa zdravstvene nege v JZZD Celje, Doroteja Štruc, dipl. med. sestra