VIZITKA

Sedež ZD Celje:

Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

Direktorica:

mag. Alenka Obrul

Strokovni vodja:

Marko Drešček, dr. med., spec. družinske med.

Kabinet strokovnega vodje, tel.:

03 543 40 38

E-pošta:

marko.drescek@zd-ce.si

Tajništvo direktorice:

Iva Glavač

Tel.:

03 543 45 20

Fax:

03 543 45 01

E-pošta:

infos@zd-ce.si

Strokovna sodelavka:

Katja Majnardi Strozak, univ. dipl. ekon.

Tel.:

03 543 45 22

E-pošta:

Vodja programa zdravstvene nege

Doroteja Štruc, dipl. med. sestra

Tel:

03 543 45 23

E-pošta:

doroteja.struc@zd-celje.si

Poslovna sekretarka:

Nada Martinčič

Tel.:

03 543 45 24

Fax:

03 543 45 01

E-pošta:

nada.martincic@zd-celje.si

Administratorki uprave:

Maja Lesjak, Polona Skaza

Tel.:

03 543 42 05

E-pošta:

administrator.uprava@zd-celje.si

Referent za javna naročila:

Vlado Geršak, univ. dipl. org.

Tel.:

03 5434 615

E-pošta:

javna.narocila@szozd.si

Služba za informatiko:

Uroš Godec, Gašper Drnovšek, Mateja Krajnc

Tel.:

03 543 42 01

m:

041 689 520, 031 670 097

E-pošta:

uros.godec@zd-celje.si

Tehnično vzdrževalna služba:

Boštjan Kozamurnik

m:

041 763 197

E-pošta:

bostjan.kozamurnik@zd-celje.si

Uprava Zdravstvenega doma Celje