Na vsebino

VIZITKA

Sedež ZD Celje:

Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

Direktorica:

mag. Alenka Obrul

Strokovni vodja:

Marko Drešček, dr. med., spec. družinske med.

Kabinet strokovnega vodje, tel.:

03 543 40 38

E-pošta:

Tajništvo direktorice:

Polonca Sivka

Tel.:

03 543 45 20

E-pošta:

infos@zd-ce.si

Vodja programa zdravstvene nege

Doroteja Štruc, dipl. med. sestra

Tel:

03 543 45 23

E-pošta:

Poslovna sekretarka:

Nada Martinčič

Tel.:

03 543 45 24

E-pošta:

nada.martincic@zd-celje.si

Poslovna sekretarka:

Iva Glavač

Tel.:

 03 543 41 28

E-pošta

Administratorka uprave:

Ana Novak

Tel.:

03 543 41 13

E-pošta:

ana.novak@zd-celje.si

Administratorka uprave:

Barbara Kendja

Tel.:

03 543 42 05

E-pošta:

barbara.kendja@zd-celje.si

Administratorka uprave:

Natalija Ocvirk

Tel.:

03 543 41 11

E-pošta:

administrator.uprava@zd-celje.si

Referent za javna naročila:

Zunanji pogodbeni sodelavec

Tel.:

03 543 46 15

E-pošta:

javna.narocila@szozd.si

Koordinator nemedicinske dejavnosti: 

Vladka Vovk, mag. zdravstvene nege

Tel.:

03 543 41 60

m:

051 202 427

E-pošta:

vladka.vovk@zd-ce.si

Služba za informatiko:

Gašper Drnovšek, Žiga Cverle

m:

031 670 097, 041 689 520

E-pošta:

ziga.cverle@zd-celje.si

Služba za fakturiranje:

Jožica Novak, univ. dipl. ekon.

Tel.:

03 543 47 03

E-pošta:

Služba za fakturiranje:

Natalija Gosak, dipl. ekon.

Tel.:

03 543 42 01

E-pošta:

Tehnično vzdrževalna služba:

Bojan Kotnik, Boštjan Kozamurnik

m:

051 202 399, 041 763 197

E-pošta:

bostjan.kozamurnik@zd-celje.si

Uprava Zdravstvenega doma Celje