Na vsebino

VIZITKA

Sedež ZD Celje: Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

Direktorica:

mag. Alenka Obrul

Strokovni vodja:

Marko Drešček, dr. med., spec. družinske med.

Kabinet strokovnega vodje, tel: 03 543 40 38
E-pošta:

Tajništvo direktorice:

Polonca Sivka

Tel: 03 543 45 20
E-pošta:

Vodja programa zdravstvene nege:

Doroteja Štruc, dipl. med. sestra

Tel:

03 543 45 23

E-pošta:

Strokovna sodelavka:

Katja Majnardi Strozak, univ. dipl. ekon.

Tel: 03 543 45 22
E-pošta:

Poslovna sekretarka:

Nada Martinčič

Tel: 03 543 45 24
E-pošta:

Poslovna sekretarka:

Iva Glavač

Tel: 03 543 41 28
E-pošta:

Administratorka uprave:

Ana Novak

Tel: 03 543 41 13
E-pošta:

Administratorka uprave:

Barbara Kendja

Tel: 03 543 42 05
E-pošta:

Administratorka uprave:

Natalija Ocvirk

Tel: 03 543 41 11
E-pošta:

Referent za javna naročila:

Zunanji pogodbeni sodelavec

Tel: 03 543 46 15
E-pošta:

Koordinator nemedicinske dejavnosti: 

Vladka Vovk, mag. zdravstvene nege

Tel: 03 543 41 60
Mobilni tel: 051 202 427
E-pošta:

Služba za informatiko:

Gašper Drnovšek, Žiga Cverle

Mobilni tel: 031 670 097, 041 689 520
E-pošta:

Služba za fakturiranje:

Jožica Novak, univ. dipl. ekon.

Tel: 03 543 47 03
E-pošta:

Služba za fakturiranje:

Natalija Gosak, dipl. ekon.

Tel: 03 543 42 01
E-pošta:

Tehnično vzdrževalna služba:

Bojan Kotnik, Boštjan Kozamurnik

Mobilni tel: 051 202 399, 041 763 197
E-pošta:

Uprava Zdravstvenega doma Celje