OBVESTILO - SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA V POLETNIH MESECIH

Spoštovani uporabniki.

V času letnih dopustov (27.6.2022 do 31.8.2022) bomo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov ordinirali samo v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30 ure.

Vsak delovni dan smo vam na voljo od 7.30 do 11.30  na telefonsko številko: 03 543 4323 ali elektronski pošti: cdzom@zd-celje.si.

 

Želimo vam sončno in prijetno poletje.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Spoštovani.

Od 30.12.2021 dalje se nahajamo na novi lokaciji – Gregorčičeva ulica 6, 2. nadstropje.

 

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje

Tel.: 03 5434 323

E-pošta: 

Nahajamo se v 2. nadstropju.
2N – 21a: SPREJEMNA PISARNA

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) sestavljajo naslednje delovne enote:

 • DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Celje
 • DE Dispanzer za mentalno zdravje
 • DE Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Kako se naročite na prvi pregled?

Na prvi pregled se lahko naročite z napotno listino ali brez napotne listine. Napotna listina je obvezna za logopeda.

Osebno, po e-pošti ali po pošti nam dostavite delovni nalog za psihologa, logopeda, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in napotnico za kliničnega psihologa (za otroke in mladostnike) ter specialista otroške in mladostniške psihiatrije. Enako velja tudi za naročanje brez napotne listine. V kolikor boste napotno listino poslali po pošti, pripišite tel. številko in/ali e-naslov. Izvajamo triažo napotnih listin. Za informacije in naročanje na termin smo dosegljivi:

 • po telefonu: 03 5434 323
 • preko e-naslova: cdzom@zd-celje.si 
 • osebno v ordinacijskem času ambulante
 • po pošti na naslov: ZD Celje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Gregorčičeva 6, 3000 Celje

 

Za pregled ali obravnavo potrebujete:

 • potrjeno zdravstveno kartico in
 • urejen veljaven delovni nalog za logopeda.

 

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za delovni terapevt, specialni pedagog: Nevenka Skrt, srednja medicinska sestra.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za logoped, psiholog, delovni terapevt, specialni pedagod: Barbara Pušnik, tehnica zdravstvene nege.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige za klinični psiholog, pedopshiater: Cecilija Hlačer, diplomirana medicinska sestra.

V primeru nujnega stanja se lahko obrnete na:

 • Službo za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ul. 20) med 8.00 – 15.00 uro za otroke do 15. leta. Telefonska številka 01 522 87 99
 • Triažno ambulanto Centra za mentalno zdravje za mladostnike (Grablovičeva 44 a) od 15. do 18. leta. Telefonska številka 01 587 49 55 

Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje otrok/mladostnik ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Več

NASVETI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Stres Stres (142,16 KB)

TRENINGI STARŠEVSTVA

Vse zainteresirane starše vabimo, da izpolnijo priloženo prijavnico in jo skenirano pošljejo na mail:  ali original pošljejo na naš naslov: ZD Celje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Gregorčičeva 6, 3000 Celje.

Več informacij o treningih starševstva Neverjetna leta najdete na spletni strani https://neverjetna-leta.si/ ali www.incredibleyears.com 

Za individualna vprašanja pa se lahko obrnete tudi na Nadjo Prevolnik, Jernejo Nino Voga ali Petro Rabuza na maile: