Obvestila

Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več
Anketa o zadovoljstvu pacientov 2020
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več

KONTAKT

Predstojnica Mojca Kozmelj, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Telefon 03 5434 461

Ordinacijski čas

Ponedeljek 07.00-20.00
Torek 07.00-20.00
Sreda 07.00-20.00
Četrtek 07.00-20.00
Petek 07.00-20.00
Odmor v dopoldanskem času 11.00-11.15
Odmor v popoldanskem času 16.30-17.00

Odvzem, sprejem biološkega materiala

Ponedeljek 07.00-19.00
Torek 07.00-19.00
Sreda 07.00-19.00
Četrtek 07.00-19.00
Petek 07.00-19.00
Odmor v dopoldanskem času 11.00-11.15
Odmor v popoldanskem času 16.30-17.00

Odvzem krvi za biokemične preiskave

Ponedeljek 07.00-11.00
Torek 07.00-11.00
Sreda 07.00-11.00
Četrtek 07.00-11.00
Petek 07.00-11.00

Odvzem za samoplačnike

Ponedeljek 07.00-14.00
Torek 07.00-14.00
Sreda 07.00-14.00
Četrtek 07.00-14.00
Petek 07.00-14.00
Odmor v dopoldanskem času 11.00-11.15

PREDSTAVITEV

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje je organiziran kot samostojna delovna enota, v okviru programa Specialistične dejavnosti ZD Celje. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ter specialističnih ambulant ZD Celje, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov: zdravnikov zasebnikov in drugih zdravstvenih domov celjske regije.

Dejavnost laboratorija obsega :

  • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav,
  • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov,
  • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato),
  • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove,
  • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina in blata,
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah ZD Celje.

Laboratorij se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim ambulantnim sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz. Sistema L@bIS in ProMedica omogočata racionalno in zanesljivo izmenjavo podatkov ter zmanjšujeta možnost administrativnih napak.

Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom specialista medicinske biokemije s pridobljeno licenco slovenskega in evropskega kliničnega kemika. Pri načrtovanju in oblikovanju laboratorijskega procesa sledimo strokovnim in tehničnim pogojem Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ter priporočilom strokovnega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje je dne, 14. 7. 2015, pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS.

Zagotavljanje kakovosti

Cilj vsakega sistema zagotavljanja kakovosti je kakovostno opravljena storitev za uporabnika. To pomeni, da se prilagajamo potrebam, zahtevam in željam uporabnikov laboratorijskih storitev. Porabniki naših storitev so zdravniki, medicinske sestre, ki delajo za bolnike, pa tudi samoplačniki in nenazadnje zdravstvena zavarovalnica kot plačnik zdravstvenih storitev.

Klinično biokemični laboratoriji izvajamo analize v biološkem materialu z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovancev, pomoči pri postavljanju diagnoz in spremljanju zdravljenja. Pri zagotavljanju kakovosti medicinski laboratorij sistematično izvaja vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov in zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov.

Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Sistem zagotavljanja kakovosti urejamo v Laboratoriju za klinično kemijo ZD Celje z izvajanjem  in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti.

Notranja kontrola kakovosti (IQC) je niz aktivnosti, ki jih izvaja laboratorijsko osebje, da kontinuirano ocenjuje laboratorijsko delo in rezultate, z namenom, da se lahko odloči ali je delo oziroma rezultat dovolj zanesljiv, da se lahko sporoči naročniku.

Programi za zunanjo oceno kakovosti (EQC) so učinkovit pripomoček za spremljanje analitične izvedbe kliničnih laboratorijev. EQC prispeva k vzdrževanju in izboljšanju kakovosti analiz, udeležence pridobimo potrdilo o uspešnosti primerjave naših rezultatov z drugimi laboratoriji.

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje sodeluje v več programih zunanje ocene kakovosti:

  • SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • QCS (Quality Control Service Programme)
  • DGKL (Deutsche Verreinte Gesellschalf fur Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizine)
  • RIQAS (Randox International Quality Assurance Services)

Seznam preiskav, ki jih opravlja Laboratorij za klinično kemijo

Seznam preiskav Seznam preiskav (297,81 KB)
Zaposleni v Laboratoriju ZD Celje

Novice

Zdravstveni dom Celje, 12. 12. 2019
S podpisom pogodbe so se 12. 12. 2019 zaključili večletni napori celjskega Zdravstvenega doma za izboljšanje prostorskih razmer te tretje največje slovenske hiše primarnega zdravja.
Zdravstveni dom Celje, 03. 12. 2019
Spoštovana kolegica, cenjeni kolega! V ZD Celje iščemo nove sodelavce: specialiste družinske medicine in specialiste psihiatrije.