AKTUALNA JAVNA NAROČILA

1. Izvedba evidenčnega postopka zbiranja ponudbenih predračunov št.: JNNV-0025/2021 z dne 11.11.2021 za storitve varovanja ljudi in premoženja za potrebe Zdravstvenega doma Celje in dislociranih enot za obdobje enega leta.

Seznam javnih naročil 2021