AKTUALNA JAVNA NAROČILA

  1. Javno naročilo za »Nakup RTG aparata za slikanje dojk«, objavljenega na Portalu št.: JN004647/2021-B01 z dne 08.07.2021.

Rok za oddajo ponudb 12.08.2021 do 10.00 ure.

Seznam javnih naročil 2021