AKTUALNA JAVNA NAROČILA

1. Javno naročilo za dobavo energijsko učinkovitih računalnikov, tiskalnikov in računalniške opreme po postopku naročila male vrednosti, obj. na Portalu št.: JN001577/2021-W01 z dne 17.03.2021.

Rok za oddajo ponudbe 29.03.2021 do 10.00 ure; odpiranje ponudb 29.03.2021ob 10.30 uri

Seznam javnih naročil 2021