AKTUALNA JAVNA NAROČILA

1. Javno naročilo za dobavo zdravil, objavljeno na portalu JN št.: JN000926/2020-B01, EU: 2020/S 033-077172, z dne 14.02.2020.

Rok za oddajo ponudb do 20.03.2020 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb: 20.03.2020 ob 11.00 uri.

 

2. Javno naročilo za dobavo reševalnega vozila, obj. na Portalu št.: JN001005/2020-W01 z dne 18.02.2020.