Obvestila

NAROČANJE PACIENTOV, RECEPTOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Več načinov naročanja, glede na vaše želje.
Več
Obvestilo o cepljenju 3-letnih otrok
Če želite vašega otroka zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu, pokličite ambulanto izbranega pediatra, kjer vam bodo podali vse potrebne informacije v zvezi s cepljenjem.
Več
Obvestilo o delovanju vseh ambulant družinske medicine
Obvestilo o naročanju pacientov, receptov in druge dokumentacije
Več
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več
Anketa o zadovoljstvu pacientov 2020
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več

KONTAKT

Predstojnica Mojca Jereb Kosi, dr. med., spec. pediatrije
Telefon 03 5434 270
  Pišite nam

OBVESTILO O DELOVANJU SKUPNE ŠOLSKE - PREDŠOLSKE POPOLDANSKE AMBULANTE

Od 22.06.2020 do 28.08.2020 bo SKUPNA ŠOLSKA – PREDŠOLSKA POPOLDANSKA AMBULANTA . Ambulanta je na ŠOLSKEM DISPANZERJU od 14:00 do 19:45 ure. OBVEZNO JE NAROČANJE po telefonu.

Dosegljivi smo na tel. št. 03/5434-285 od 14.00 ure dalje.

Hvala in lep pozdrav!

Kolektiv šolskega in predšolskega dispanzerja

Preventiva

Preventivni pregledi predšolskih otrok

Namen pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok, aktiven zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom in otrokom. Pregled obsega oceno telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, ukrepe za ohranitev in krepitev zdravja in omogočanje optimalnega telesnega in duševnega razvoja ter odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad v družini.

Sistematični pregledi otroka v starosti enega, treh, šestih, devetih in dvanajstih mesecev

Pregledi potekajo v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Ob prvem pregledu starše seznanimo z obsegom zdravstvenega varstva v obdobju od otrokovega rojstva do vstopa v šolo. Pregledi obsegajo pregled zdravstvene dokumentacije in navodil staršem (materinska knjižica, odpustnica iz porodnišnice), osebno otrokovo anamnezo in socialni razvoj, družinsko anamnezo, socialno anamnezo ter somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, mečave, ocena vida, sluha, razvojni nevrološki status, odkrivanje morebitnih obporodnih poškodb ali prirojenih nepravilnosti, ostali somatski status, ocena kontraindikacij za cepljenje). V starosti šestih mesecev opravimo laboratorijski pregled urina, v starosti devetih mesecev pa oceno krvne slike. Pregledi vključujejo tudi zdravstveno vzgojo in svetovanje glede prehrane, preprečevanja pomanjkanja vitamina D in kariesa, nege, povijanja, spanja, psihičnega in motoričnega razvoja. Ob prvem pregledu starši oziroma skrbniki prejmejo informacije in gradivo glede predvidenih cepljenj po republiškem imunizacijskem programu, cepljenje se nato izvaja ob sistematičnih pregledih v skladu s koledarjem cepljenja. Ob koncu sistematičnega pregleda prejmejo starši termin naslednjega sistematičnega pregleda. Ob sistematičnem pregledu v starosti 12 mesecev prejmejo starši tudi termin za sistematični pregled pri zobozdravniku.

Sistematični pregled otroka v starosti osemnajstih mesecev

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno po pošti. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo splošno počutje, otrokov razvoj, uveljavljanje lastne volje, premagovanje ločitvenega strahu po vstopu v vrtec, razgovor o začetku privajanja otroka na kahlico) ter somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, razvojni nevrološki status, celotni somatski status, ocena stranskih pojavov po cepljenju in ugotavljanje kontraindikacij za cepljenje). Zdravstvena vzgoja obsega individualno svetovanje glede psihičnega in motoričnega razvoja. Izvede se cepljenje po republiškem imunizacijskem programu (davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, Hemofilus influence tip B – 4. odmerek).

Sistematični pregled otroka v starosti treh let

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida, da jih lahko že doma spozna in poimenuje. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo počutje v družini, vrtcu, med vrstniki, razgovor o težavah, trmi, apetitu, močenju postelje, odvajanju blata), somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, obseg trebuha, orientacijski nevrološki status, celoten somatski status, kontrola vida, sluha, meritev krvnega pritiska, ocena krvne slike, laboratorijski pregled urina, bris anusa na parazite). Otroci hkrati opravijo tudi sistematični pregled pri psihologu za ugotavljanje težav v otrokovem osebnostnem in psihomotornem razvoju.

Sistematični pregled otroka v starosti petih let

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida, da jih lahko že doma spozna in poimenuje. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo počutje v družini, vrtcu, med vrstniki, razgovor o igrah, zdravem načinu življenja v družini), somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, obseg trebuha, orientacijski nevrološki status, celoten somatski status, test predklona, kontrola vida, sluha, meritev krvnega pritiska, ocena krvne slike, meritev nivoja holesterola v krvi, laboratorijski pregled urina, bris anusa na parazite). Otroci so posebej vabljeni na sistematični pregled pri logopedu, ki je namenjen odkrivanju govorno jezikovnih in komunikacijskih motenj.

 

Namenski pregledi predšolskih otrok

Namenski pregled dojenčkov v starosti dveh mesecev

Namen pregleda je spodbujanje dojenja. Pregled obsega kontrolo telesne teže in telesne dolžine. Pregled opravi medicinska sestra, v primeru težav napoti otroka na pregled k zdravniku.

Namenski pregledi otrok po sistematičnem pregledu

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih otrok, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše kontrolne preglede kot so redni razmaki med predpisanimi sistematičnimi pregledi.

Namenski pregledi otrok pred vstopom v vrtec

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev ali skrbnikov. Na pregled naročijo otroka starši oziroma skrbniki. V primeru, da je vstop v vrtec sočasen z rednim sistematičnim pregledom, se izvede samo manjkajoči del pregleda. Pred vstopom v vrtec mora biti otrok popolno cepljen v skladu z republiškim programom imunoprofilakse. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, somatski status, pregled podatkov o cepljenju, morebitno cepljenje, zdravstveno vzgojo glede premagovanja ločitvenega strahu pred vstopom v vrtec. Ob zaključku pregleda se izda zdravniško potrdilo, ki ga starši oddajo v vrtcu.

Ambulanta 1
Mojca Jereb Kosi, dr. med., spec. pediatrije
Več
AMBULANTA 2
Maja Rustemagić Toskić , dr. med., spec. pediatrije
Več
Ambulanta 4
Andrea Žnidar, dr. med., spec. pediatrije
Več
Ambulanta 5
Barbara Zupančič, dr.med., spec. pediatrije
Več
Ambulanta 6
Andrea Zorman, dr. med., spec. pediatrije
Več

Novice

Zdravstveni dom Celje, 06. 07. 2020
Pripravili smo pakete laboratorijskih preiskav, ki so prilagojeni glede na vaše zdravstveno stanje in z namenom odkrivanja določenih sprememb, ki vodijo do bolezenskih stanj.
Zdravstveni dom Celje, 01. 07. 2020
V Zdravstvenem domu Celje smo prenovili dve ambulanti družinske medicine, in sicer Ambulanto 1 in Ambulanto 2.