Na vsebino

Obvestila

Anketa o zadovoljstvu pacientov 2023
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več

KONTAKT

Predstojnica Katja Blatnik, dipl.m.s.

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na njegovem domu, to je zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.

DELOVNI ČAS

Ponedeljek 07.00-15.00 (popoldne 1 dipl. m. s. za vse tri občine do 19. ure)
Torek 07.00-15.00 (popoldne 1 dipl. m. s. za vse tri občine do 19. ure)
Sreda 07.00-15.00 (popoldne 1 dipl. m. s. za vse tri občine do 19. ure)
Četrtek 07.00-15.00 (popoldne 1 dipl. m. s. za vse tri občine do 19. ure)
Petek 07.00-15.00 (popoldne 1 dipl. m. s. za vse tri občine do 19. ure)

Sobote, nedelje in prazniki:
- dosegljive med 7. in 8. uro na telefonsko številko 03 5434 306 
obiski samo po delovnem nalogu osebnega zdravnika ali zdravnika specialista po odpustu iz bolnišnice ter prvi obiski novorojenčkov v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice.

KONTAKTI:

  • 03 5434 301
  • 03 5434 302
  • 03 5434 303
  • 03 5434 304
  • 03 5434 305
  • 03 5434 306

SEZNAM PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER

Strokovno osebje

E - pošta

Telefon

Teren

Blatnik Katja, dipl. m. s.

03 5434 301 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Ljubečna in Trnovlje

Cokan Andreja, dipl. m. s.

03 5434 305 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Dečkovo naselje

Cvikl Andreja, dipl. m. s.

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Ljubečna, Trnovlje, Teharje

Fiket Snježana, dipl. m. s.

03 5434 302 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Nova vas, Dečkovo naselje

Iršič Marjana, dipl. m. s

03 5434 304 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

 Lava, Medlog

Jazbinšek Ivanka, dipl. m. s.

03 5434 304 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Center

Končan Suzana, sr. m. s.

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Karel D. Kajuh, Savinja

Kunstič Katja, dipl. m. s

03 5434 305 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Ostrožno, Medlog

Lajlar Brigita, dipl. m. s.

03 5434 305 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Aljažev hrib

Muri Simona, dipl. m. s.

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Škofja Vas, Hudinja

Obrez Jelka, dipl. m. s., ET

03 5434 302 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Pod gradom

Pertinač Barbara, dipl. m. s.

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Nova vas, Ostrožno

Pesjak Jerneja, dipl. m. s.

jerneja.pesjak@zd-celje.si

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

 Hudinja, Gaberje

Podpečan Meta, dipl. m. s.

03 5434 304 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Gaberje

Skaza Breda, dipl. m. s.

03 5434 304 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Šmartno v Rožni dolini, Ostrožno (Lopata)

Razboršek Mojca, dipl. m. s.

03 5434 304 in 03 5434 306 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Dolgo polje, Ostrožno

Vraneševič Žmavc Tanja, dipl.m.s.

03 5434 304 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Dolgo polje

Voršič Andreja, dipl. m. s.

 

03 5434 303 (med delovniki dosegljiva med 7. in 8. ali med 14. in 15 uro)

Slavko Šlander

PATRONAŽNO VARSTVO Z NEGO

Strokovno osebje

E - pošta

Telefon

Firer Maša, ZT

 

 03 5434 305

Fludernik Radmila, ZT

 

03 5434 305

Pajić Diana, ZT

 

03 5434 305

Ukmar Polona, ZT

 

03 780 23 17

Zabukošek Vera, bolničarka

 

03 5434 305

Veligovšek Tanja, ZT

 

03 5434 305

Kako naročim obisk patronažne medicinske sestre na domu

Informacije o patronažni službi dobite pri osebnem zdravniku ali na spletni strani zdravstvenega doma.

Če vaš osebni zdravnik ob vašem obisku v ordinaciji ali ob obisku na domu ugotovi, da potrebujete zdravstveno nego na domu, le-ta izda delovni nalog, ki ga pošlje patronažni sestri, ki vas obišče glede na datum zdravnikove napotitve.

Če je zdravstvena nega na domu nadaljevanje bolnišnične zdravstvene nege, praviloma ob odpustu iz bolnišnice obvestijo tudi patronažno medicinsko sestro, podlaga za obisk patronažne sestre po odpustu  je delovni nalog specialista. Vse negovalne intervencije mora predpisati zdravnik.

V nekaterih primerih bodo vam ali vašim svojcem ob odpustu iz bolnišnice naročili, da sami pokličete patronažno službo in vam dali navodila kar v roke. V takem primeru nato sami obvestite osebnega zdravnika, da ste že doma in se dogovorite za kontrolni pregled in obisk patronažne sestre, v kolikor je to potrebno.

V primeru, da se patronažna medicinska sestra ne oglasi pri vas takrat, kot je bilo dogovorjeno, pokličete sami v patronažno službo v času dosegljivosti, ki je objavljena na spletni strani ali pustite obvestilo na informacijah zdravstvenega doma. V kolikor se vam med enim in drugim obiskom patronažne sestre stanje hudo poslabša, obvestite najprej osebnega zdravnika, nato pa vašo območno patronažno sestro.

V primerih, ko vas obiskujejo drugi zdravstveni sodelavci, lahko le-ti ugotovijo, da potrebujete zdravstveno nego in obvestijo patronažno službo ali osebnega zdravnika.

Patronažna medicinska sestra se lahko oglasi pri  vas tudi za preventivni obisk.

Ob obisku se patronažna medicinska sestra predstavi in identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom. Na plastificirani kartici so navedeni naslednji podatki: ime, priimek, fotografija, ustanova, patronažna služba, matična številka.

Patronažno varstvo in nega na domu vključuje:

Preventivne patronažne obiske nosečnic (en obisk v zadnjem trimesečju nosečnosti), otročnic (dva obiska, dva dodatna obiska pri invalidnih in slepih materah), novorojenčka (prvi obisk v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčka (6 obiskov v prvem letu), malega otroka v 2. in 3. letu (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).

Preventivne patronažne obiske dvakrat letno v družini bolnika z aktivno tuberkulozo, dva patronažna obiska na leto pri bolniku z mišičnimi, živčno-mišičnimi boleznimi, paraplegijo, tetraplegijo, multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebah z motnjami v razvoju, invalidih in kronično bolnih osebah ter osebah, ki so stare več kot 65 let in so osamele in socialno ogrožene (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).

Zdravstveno nego in oskrbo pacienta na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko nadomestni zdravnik).

V okviru svojega dela z namenom čim boljše oskrbe pacienta koordinira delo s službami:

  • najpogosteje tesno sodeluje z izbranim osebnim zdravnikom na način priprave diagnostično – terapevtskega programa, spremljanja stanja pacienta, razmer v družini in sodelovanja oz. urejanja dodatka za pomoč in postrežbo ter pri drugih postopkih, kjer je potrebno sodelovanje,
  • z izbranim osebnim zdravnikom ter po potrebi drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci pri planiranju in izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva pacientov,
  • s službami na drugih ravneh zdravstvene dejavnosti (povezanost s službo zdravstvene nege v bolnišnicah, porodnišnicah...).
  • z drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma, ki lahko nudijo pomoč pacientu (Center za pomoč na domu, Rdeči križ, Karitas, Center za socialno delo, lokalna skupnost, materinski dom, varna hiša, dom za brezdomce, domovi starejših občanov...).

Delo patronažne medicinske sestre je raznoliko, strokovno zelo zahtevno in zahteva celega človeka, ki rad opravlja svoje delo. V našem patronažnem varstvu ga opravljamo z velikim veseljem in predanostjo.

Ekipa patronažnih medicinskih sester ZD Celje