Na vsebino

POTEK OBRAVNAVE

S pomočjo začetnega pogovora ocenimo potrebe vsakega posameznika in ga usmerimo v nadaljnjo obravnavo v sklopu CDZO. Pripravimo načrt obravnave, ki ga izvajamo v skladu z dogovorom.

Prav tako sodelujemo s svojci in vsemi službami, ki igrajo pomembno vlogo v življenju posameznika in so pomembne za njegovo duševno zdravje.

VSTOP V OBRAVNAVO PREDLAGAJO:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju. 

STROKOVNI TIM CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH SESTAVLJAJO:

 • zdravniki specialisti psihiatrije,
 • specialisti klinične psihologije / psihologi,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • socialni delavci,  
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini.
Družinska medicina
Več
Dispanzer za ženske
Več
Dispanzer za predšolske otroke
Več
Dispanzer za šolske otroke in mladino
Več
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Več
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo
Več
Patronažno varstvo in nega na domu
Več
Reševalna postaja
Več
Center za krepitev zdravja
Več
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
Več
Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)
Več
TRENINGI STARŠEVSTVA NEVERJETNA LETA (ZA STARŠE OTROK 3-8LET)
Več