Na vsebino

Obvestila

Anketa o zadovoljstvu pacientov 2023
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več

Lokacija

Pritličje | trakt D

PREVENTIVA

OSNOVNA ŠOLA

Sistematični preventivni pregledi
Pregled opravi zdravnica šole v timu z višjo/diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in cepljenje (cepilni program) ter svetovanje šolskim otrokom in mladini. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva v RS 

Pravilnik o cepljenju 

Sistematski pregledi po razredih

Šolski novinci - vstopniki
Pregled poteka ob prisotnosti enega ali obeh staršev. Na pregled so vabljeni pisno.
Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, telesni pregled in  presejalne teste. K pregledu spada tudi odvzem krvi in urina, po presoji zdravnice (odvisno od presledka med pregledom pri petih letih) ter cepljenje po republiškem imunizacijskem programu,  pred vstopom v šolo je to cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter 1. doza cepiva proti hepatitisu B. Na drugo dozo cepiva so vabljeni s starši od 4 do 12 tednov po prvi dozi,  tretjo dozo dobijo praviloma na sistematičnem pregledu v prvem razredu.

1. razred
Na pregled pridejo v spremstvu učiteljice. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Zajčkova pot v šolo), narejen jim je tudi ADG (preiskava sluha). Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda.
Cepljenje po republiškem imunizacijskem programu, v 1.r je to običajno 3. doza cepiva proti hepatitisu B.
Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko , na kateri so dosegljivi v času pregleda.

3. razred
Na pregled pridejo v spremstvu učiteljice. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Dobra drža). Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda. Cepljenje po republiškem imunizacijskem programu, v 3.r je to cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.
Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

6. razred
Na pregled pridejo v spremstvu učiteljice. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Odraščanje).  Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda.

Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice. Cepljenje priporočamo! 

Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

8. razred
Na pregled pridejo v spremstvu učiteljice. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Gibam se), nato izpolnijo anketo o življenjskih navadah in razvadah,  ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico.  Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda. Otroci oddajo tudi kri in urin za diagnostiko slabokrvnosti in bolezni ledvic.
Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

Sistematični pregledi učencev osnovne šole s prilagojenim programom
Tudi v teh šolah potekajo pregledi v skladu z razpisom v Uradnem listu RS (št.19/12.3.1998/) o Zdravstvenem varstvu otrok in mladine do 19.leta starosti.
Namen vsakoletnega sistematičnega spremljanja je celostna obravnava otrok in mladostnikov z razvojno motnjo, lažjo, srednjo in težko umsko prizadetostjo. Preventivno zdravstveno varstvo opravlja zdravnik šole. Program pregledov se dopolnjuje s programom razvojnih ordinacij. Pregledi se opravljajo po programu, ki je predviden za posamezna starostna obdobja. Cepljenje poteka v skladu z imunizacijskim programom RS za tekoče leto za določeno starost otroka.

Medicina poklicnega usmerjanja
V devetem razredu se učenci odločajo, na katero šolo se bodo vpisali. Takrat  imamo, če je potrebno, na šoli sestanek: izbrana zdravnica šole, šolska svetovalna služba in predstavnica zavoda za zaposlovanje RS,  kjer so učenci opravljali teste poklicnih interesov.  Na sestanku se pogovorimo o primernosti otrokove odločitve glede na učni uspeh in glede na zdravstveno stanje. V februarju potem izdamo zdravniška potrdila za tiste učence, ki se vpisujejo na šole, ki imajo zdravstvene zahteve za vpis. Seznam teh usmeritev je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis v šolsko leto, ki ga izdaja Ministrstvo za šolstvo in šport.
Zdravniška potrdila so vezana na sistematični pregled v osmem razredu in jih plača zdravstvena zavarovalnica, vendar le prvo potrdilo. Če si učenec glede vpisa premisli,  mora vsako naslednje potrdilo plačati. *Cenik je dostopen spodaj.

Namenski pregledi
so kontrolni pregledi po sistematičnih pregledih, kamor otroke vabijo osebne zdravnice.
Sem spadajo tudi pregledi pred odhodom na zdravstveno letovanje. Pregledi pred odhodom na letovanje,  ki ni medicinsko indicirano, so samoplačniški.

Srednja šola

Sistematični preventivni pregledi
Pregled opravi zdravnica šole v timu z višjo/diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro.
Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini ter cepljenje. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Sistematski pregledi po letnikih

1. letnik
Dijaki so vabljeni na pregled v dveh skupinah. S seboj prinesejo izpisek iz medicinske dokumentacije izbranega zdravnika (razen dijaki, ki imajo izbrano zdravnico v našem dispanzerju) in cepilno izkaznico.
Dijaki imajo najprej zdravstveno vzgojo (Kontracepcija, spolno prenosljive bolezni), nato izpolnijo anketo o življenskih navadah in razvadah,  ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico.  Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, telesni pregled in  presejalne teste. Dijaki oddajo tudi kri in urin za diagnostiko slabokrvnosti in bolezni ledvic, opravijo ADG (preiskava sluha). Dijaki so cepljeni po republiškem imunizacijskem programu proti tetanusu, če je minilo dovolj časa od zadnjega cepljenja v OŠ.

3. letnik
Dijaki so vabljeni na pregled v dveh skupinah. S seboj prinesejo izpisek iz medicinske dokumentacije izbranega zdravnika (razen dijaki, ki imajo izbrano zdravnico v našem dispanzerju) in cepilno izkaznico.
Dijaki imajo najprej zdravstveno vzgojo (Rak dojke in testisov – preventivni ukrepi), nato izpolnijo anketo o življenskih navadah in razvadah, ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, telesni pregled in presejalne teste. Dijaki so cepljeni po republiškem imunizacijskem programu proti tetanusu, če to cepljenje ni bilo že prej opravljeno.

 

Študenti

Sistematični preventivni pregledi
Cilj preventivnega dela je aktivni zdravstveni nadzor, izboljšanje in utrjevanje zdravja, odkrivanje dejavnikov tveganja in začetnih znakov kroničnih degenerativnih obolenj, odkrivanje stresno ogroženih, posameznikov s tveganim vedenjem in usmerjeno zdravstvenovzgojno delo.
Na pregled so študenti vabljeni pisno ali preko univerze. Pregledani so študenti prvih letnikov dodiplomskega študija in prvi letnik magisterskega študija višjih in visokih šol.
Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Rak dojke in testisov),  nato izpolnijo anketo o življenskih navadah in razvadah. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, razgovor s študentom na osnovi izpolnjene ankete, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda. Študenti oddajo tudi kri in urin.

KURATIVA

Bolni in poškodovani otroci in mladostniki gredo na pregled k izbrani osebni zdravnici. Tudi recepte in napotnice, ki niso del nujnega zdravljenja, piše le izbrana zdravnica, razen kadar je le-ta odsotna. Takrat so njeni pacienti preusmerjeni k nadomestni zdravnici. 

Naročanje in informacije pacientom

Naročanje je zelo zaželeno in priporočljivo. Na pregled se lahko pacienti naročijo sami ali pa jih nanj naročijo starši po telefonu ali osebno. Obravnava in podajanje informacij o zdravstvenem stanju šolskih otrok običajno poteka v prisotnosti staršev. Polnoletne osebe praviloma obiskujejo zdravnika same, razen ko zdravstveno stanje zahteva prisotnost druge osebe, željo po tem pacient izrazi sam. Polnoletnim pacientom tudi telefonske informacije podajamo osebno.

Obravnave 
Glede obravnav ima vsaka zdravnica vsak dan določen čas rezerviran za bolne otroke. Pacienti lahko gredo k neizbrani zdravnici le v nujnem primeru – o nujnosti presoja višja/diplomirana medicinska sestra na sprejemu, ki je v kontaktu z zdravnico. Nenujne storitve pri nadomestni zdravnici so samoplačniške.

CEPLJENJA

Ta del spletne strani prinaša povezave do informacij o cepivih in programu cepljenja v Sloveniji. Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje boste našli zanesljive informacije, znanstveno podprte nasvete glede cepljenja, pripravljene na osnovi dela naših in tujih strokovnjakov javnega zdravja.

Koristne informacije v zvezi s cepljenji

Cepljenje proti ošpicam

Cepljenje proti tetanusu A