Sistem vodenja kakovosti udejanjamo dan za dnem

V Zdravstvenem domu Celje želimo, da so pacienti deležni najboljših možnih zdravstvenih storitev in se z zaupanjem obračajo na nas. To dosegamo z vestnim in strokovnim delom vseh zaposlenih, z upoštevanjem naših vrednot in s stalnimi prizadevanji, da izboljšamo kakovost svojega dela.

Prizadevamo si, da poleg potreb naših pacientov uspešno izpolnjujemo tudi pričakovanja zaposlenih in ostalih naših deležnikov.

V naših delovnih procesih želimo obvladovati vse dejavnike, ki kakorkoli vplivajo na varnost izvajanja naših storitev in zadovoljstvo pacientov. Pri tem sistematično zbiramo pripombe pacientov, spremljamo zastoje in iščemo priložnosti za izboljšave.

Zaposlenim omogočamo strokoven in osebnostni razvoj ter se medsebojno spodbujamo, da smo pri svojem delu učinkoviti,inovativni ter osredotočeni na čim boljše izide pri pacientih.

Vse te aktivnosti s pomočjo standarda kakovosti ISO 9001 povezujemo v učinkovit sistem vodenja z namenom, da dosežemo visoko stopnjo zadovoljstva pacientov, zaposlenih in družbenega okolja.

Ta politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom dnevno udejanjamo.

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

NAŠE POSLANSTVO

Ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa tudi za prebivalce celjske regije in širše.

NAŠA VIZIJA

Biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo k nam z zaupanjem. Želimo zavzeto in vestno delo zaposlenih v dobri delovni klimi in okolju, na strokovnem in poslovnem področju pa postati eden izmed najuspešnejših zdravstvenih domov.

NAŠE VREDNOTE

- kakovost
- varnost
- učinkovitost
- prijaznost
- pripradnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiciativnost