Na vsebino

Obvestila

Anketa o zadovoljstvu pacientov 2024
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več

KONTAKT

Predstojnica Leonarda Lunder, dr. med., spec. psihiatrije
Telefon 03 543 4445
E naslov cdzo@zd-celje.si
   
Odgovorna medicinska sestra Laura Lipuš, dipl. med. sestra

NAROČANJE:

Naročanje v CDZO:

-Telefon: 03 5434 445

-E-naslov: cdzo@zd-celje.si

-Pošta: ZD Celje, Center za duševno zdravje odraslih, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

POTEK OBRAVNAVE:

S pomočjo začetnega pogovora ocenimo potrebe vsakega posameznika in ga usmerimo v nadaljnjo obravnavo v sklopu CDZO. Pripravimo načrt obravnave, ki ga izvajamo v skladu z dogovorom.

Prav tako sodelujemo s svojci in vsemi službami, ki igrajo pomembno vlogo v življenju posameznika in so pomembne za njegovo duševno zdravje.

 

VSTOP V OBRAVNAVO PREDLAGAJO:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju. 

STROKOVNI TIM CDZO SESTAVLJAJO:

 • zdravnik specialist psihiatrije,
 • specialisti klinične psihologije / psihologi,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • socialni delavci,  
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini.
Ambulantna obravnava 1
Leonarda Lunder, dr. med., spec. psihiatrije
Več
Skupnostna psihiatrična obravnava
Več
Ambulantna obravnava 2
Diana Bratkovič, dr. med., spec. psihiatrije
Več