Obvestila

Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več
Anketa o zadovoljstvu pacientov 2020
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več

KONTAKT

Predstojnica Leonarda Lunder, dr. med., spec. psihiatrije
Telefon 03 543 4445
E naslov cdzo@zd-celje.si
   
Odgovorna medicinska sestra Laura Lipuš, dipl. med. sestra

POTEK OBRAVNAVE:

S pomočjo začetnega pogovora ocenimo potrebe vsakega posameznika in ga usmerimo v nadaljnjo obravnavo v sklopu CDZO. Pripravimo načrt obravnave, ki ga izvajamo v skladu z dogovorom.

Prav tako sodelujemo s svojci in vsemi službami, ki igrajo pomembno vlogo v življenju posameznika in so pomembne za njegovo duševno zdravje.

 

VSTOP V OBRAVNAVO PREDLAGAJO:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju. 

STROKOVNI TIM CDZO SESTAVLJAJO:

 • zdravnik specialist psihiatrije,
 • specialisti klinične psihologije / psihologi,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • socialni delavci,  
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini.
Ambulanta obravnava
Leonarda Lunder, dr. med., spec. psihiatrije
Več
Skupnostna psihiatrična obravnava
Več

Novice

Zdravstveni dom Celje, 01. 07. 2020
V Zdravstvenem domu Celje smo prenovili dve ambulanti družinske medicine, in sicer Ambulanto 1 in Ambulanto 2.
Zdravstveni dom Celje, 15. 05. 2020
Prihod epidemije je bil za nas vse velika izredna situacija, kjer smo morali vsi zdravstveni delavci odreagirati odgovorno in premišljeno. Vendar v teh izrednih razmerah nismo bili sami...