Na vsebino

Obvestila

Anketa o zadovoljstvu pacientov 2024
Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.
Več
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?
S kratkim spletnim vprašalnikom lahko ocenite, kako ste zadovoljni z vašo zdravstveno obravnavo.
Več

Lokacija

Pritličje | trakt D

PREVENTIVA

OSNOVNA ŠOLA

Sistematični preventivni pregledi
Pregled opravi zdravnica šole v timu z višjo/diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in cepljenje (cepilni program) ter svetovanje šolskim otrokom in mladini. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva v RS 

Pravilnik o cepljenju 

Sistematski pregledi po razredih

Šolski novinci - vstopniki
Pregled poteka ob prisotnosti enega ali obeh staršev. Na pregled so vabljeni pisno.
Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste, zaključek pregleda. K pregledu sodijo tudi laboratorijske preiskave krvi z določitvijo holesterola in urina po presoji zdravnice ter cepljenje po republiškem programu cepljenja. Pred vstopom v šolo se opravi cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter 1. dozo cepiva proti hepatitisu B. Na drugo dozo so vabljeni s starši od 4 do 12 tednov po prvi dozi, tretjo dozo dobijo praviloma na sistematičnem pregledu v drugem razredu.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2019_omr_z.pdf
https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_hepatitis_b_0.pdf
https://www.cepljenje.info/bolezni-in-cepiva-zanje/hepatitis-b

Preventivni pregled v 2. razredu osnovne šole

Preventivnega pregleda v 2. razredu osnovne šole se učenci udeležijo skupinsko, v spremstvu razrednika oziroma drugega strokovnega delavca šole. Na pregled k imenovani zdravnici šole so učenci vabljeni pisno preko šole. Vabilu z vprašalnikom so priložene informacije o cepljenju. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Zdrav življenjski slog in Dobra drža). Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste, zaključek pregleda. Cepljenje po republiškem programu cepljenja, v 2. razredu prejmejo 3. dozo cepiva proti hepatitisu B in 5. odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju. Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_hepatitis_b_0.pdf
https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_davica_tetanus_oslovski_kaselj.pdf
https://www.cepljenje.info/bolezni-in-cepiva-zanje/

Preventivni pregled v 4. razredu osnovne šole

Preventivnega pregleda v 4. razredu osnovne šole se učenci udeležijo skupinsko, v spremstvu razrednika oziroma drugega strokovnega delavca šole. Na pregled k imenovani zdravnici šole so učenci vabljeni pisno preko šole. Vabilu z vprašalnikom so priložene informacije o cepljenju. Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Zdrav življenjski slog, Zdrava prehrana in Varna raba zaslonov). Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled,
meritve in presejalne teste, zaključek pregleda. Cepljenje po republiškem programu cepljenja, generacija otrok, ki v šol. letu 2023/24 obiskujejo 3. r, bo v šol. letu 2024/25 izjemoma cepljena proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju v 4. r. Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_davica_tetanus_oslovski_kaselj.pdf
https://www.cepljenje.info/bolezni-in-cepiva-zanje/

Preventivni pregled v 6. razredu osnovne šole

Preventivnega pregleda v 6. razredu osnovne šole se učenci udeležijo skupinsko, v spremstvu razrednika oziroma drugega strokovnega delavca šole. Na pregled k imenovani zdravnici šole so učenci vabljeni pisno preko šole. Vabilu z vprašalnikom so priložene informacije o cepljenju.

Otroci imajo najprej zdravstveno vzgojo (Odraščanje in preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem s poudarkom na cepljenju proti HPV).

Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste, zaključek pregleda.

Deklice in dečki imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti okužbi s humanimi
papiloma virusi (HPV), ki povzročajo genitalne bradavice in več vrst raka, med njimi raka na materničnem vratu, penisu, zadnjiku in raka na področju ustne votline. Cepljenje priporočamo!

Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2021/09/letak4b_za_splet.pdf
https://nijz.si/publikacije/blazno-resno-o-hpv/
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/v-letosnjem-solskem-letu-prvic-po-programu-cepljenja-proti-hpv-cepljeni-tudi-decki/

Preventivni pregled v 8. razredu osnovne šole

Preventivnega pregleda v 8. razredu osnovne šole se učenci udeležijo skupinsko, v spremstvu razrednika oziroma drugega strokovnega delavca šole. Na pregled k imenovani zdravnici šole so učenci vabljeni pisno preko šole. Vabilu z vprašalnikom so priložene informacije o cepljenju.

Mladostniki imajo najprej zdravstveno vzgojo (Gibam se in Aktivno preživljanje prostega časa), nato izpolnijo anketo o življenjskem slogu in razvadah, ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico.

Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste, zaključek pregleda. Mladostniki oddajo tudi kri in urin za ugotavljanje slabokrvnosti in bolezni ledvic.

Deklice in dečki imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti okužbi s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo genitalne bradavice in več vrst raka, med njimi raka na materničnem vratu, penisu, zadnjiku in raka na področju ustne votline. Cepljenje priporočamo!

Starše vabimo, da nam sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2021/09/letak4b_za_splet.pdf
https://nijz.si/publikacije/blazno-resno-o-hpv/
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/v-letosnjem-solskem-letu-prvic-po-programu-cepljenja-proti-hpv-cepljeni-tudi-decki/

Sistematični pregledi otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju

Namen vsakoletnega sistematičnega spremljanja je celostna obravnava otrok in mladostnikov z razvojno motnjo. Preventivno zdravstveno varstvo opravlja imenovana zdravnica šole s prilagojenim programom. Program pregledov se dopolnjuje s programom razvojnih ambulant. Pregledi se opravljajo po programu, ki je predviden za posamezna starostna obdobja. Cepljenje poteka v skladu z republiškim programom cepljenja za tekoče leto za določeno starost otroka.

Medicina poklicnega usmerjanja
V 9. razredu se učenci odločajo, na katero srednjo šolo se bodo vpisali. Takrat imamo, če je potrebno, na šoli sestanek: imenovana zdravnica šole, šolska svetovalna služba in predstavnik Zavoda za zaposlovanje RS, kjer so učenci opravljali teste poklicnih interesov. Na sestanku se pogovorimo o primernosti otrokove odločitve glede na učni uspeh in glede na njegovo zdravstveno stanje. V februarju potem izdamo zdravniška potrdila za tiste učence, ki se vpisujejo na šole, ki imajo zdravstvene zahteve za vpis. Seznam teh usmeritev je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis v šolsko leto, ki ga izdaja Ministrstvo za šolstvo.
Zdravniška potrdila so vezana na sistematični pregled v 8. razredu in jih plača zdravstvena zavarovalnica, vendar le prvo potrdilo. Če si učenec glede vpisa premisli, mora vsako naslednje potrdilo plačati. *Cenik je dostopen spodaj.

Namenski pregledi
so kontrolni pregledi po sistematičnih pregledih, kamor otroke vabijo osebne izbrane zdravnice. Sem sodijo tudi pregledi pred odhodom na zdravstveno letovanje. Pregledi pred odhodom na letovanje, ki ni medicinsko indicirano, so samoplačniški.

cenik-nestandardnih-storitev-29-3-2021.pdf (zd-celje.si)

Srednja šola

Sistematični preventivni pregledi
Pregled opravi zdravnica šole v timu z višjo/diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro.
Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini ter cepljenje. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Sistematski pregledi po letnikih

1. letnik
Dijaki so vabljeni na pregled v dveh skupinah. S seboj prinesejo izpisek iz medicinske dokumentacije osebnega izbranega zdravnika (razen dijaki, ki imajo osebno izbrano zdravnico v našem dispanzerju) in cepilno knjižico. Dijaki imajo najprej zdravstveno vzgojo (Za varno ljubezen in poudarek glede cepljenja
proti HPV), nato izpolnijo anketo o življenjskem slogu in razvadah, ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico.

Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste. Dijaki oddajo tudi kri za ugotavljanje slabokrvnosti in opravijo ADG (preiskava sluha). Dijaki so cepljeni po republiškem programu cepljenja proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, če je minilo dovolj časa od zadnjega cepljenja v OŠ.

Dijakinje in dijaki imajo možnost cepljenja proti okužbi s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo genitalne bradavice in več vrst raka, med njimi raka na
materničnem vratu, penisu, zadnjiku in raka na področju ustne votline, če cepljenje še ni bilo opravljeno predhodno. Cepljenje priporočamo!

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_davica_tetanus_oslovski_kaselj.pdf
https://www.cepljenje.info/bolezni-in-cepiva-zanje
https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/09/Najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-ookuzbi-s-HPV_avg2023.pdf
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi/

3. letnik
Dijaki so vabljeni na pregled v dveh skupinah. S seboj prinesejo izpisek iz medicinske dokumentacije osebnega izbranega zdravnika (razen dijaki, ki imajo osebno izbrano zdravnico v našem dispanzerju) in cepilno knjižico. Dijaki imajo najprej zdravstveno vzgojo (Rak dojke in testisov – samopregledovanje in
poudarek glede cepljenja proti HPV), nato izpolnijo anketo o življenjskem slogu in razvadah, ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico. Pregled obsega: pregled
zdravstvene dokumentacije, anamnezo, telesni pregled, meritve in presejalne teste. Dijaki so cepljeni po republiškem programu cepljenja proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, če to cepljenje ni bilo že prej opravljeno.

Dijakinje in dijaki imajo možnost cepljenja proti okužbi s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo genitalne bradavice in več vrst raka, med njimi raka na
materničnem vratu, penisu, zadnjiku in raka na področju ustne votline, če cepljenje še ni bilo opravljeno predhodno. Cepljenje priporočamo!

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/2016_davica_tetanus_oslovski_kaselj.pdf
https://www.cepljenje.info/bolezni-in-cepiva-zanje
https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/09/Najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-ookuzbi-s-HPV_avg2023.pdf
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi/

Študenti

Sistematični preventivni pregledi
Cilj preventivnega dela je aktivni zdravstveni nadzor, izboljšanje in utrjevanje zdravja, odkrivanje dejavnikov tveganja in začetnih znakov kroničnih degenerativnih obolenj, odkrivanje stresno ogroženih, posameznikov s tveganim vedenjem in usmerjeno zdravstvenovzgojno delo.
Na pregled so študenti vabljeni pisno ali preko univerze. Pregledani so študenti prvih letnikov dodiplomskega študija in prvi letnik magisterskega študija višjih in visokih šol.
Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Rak dojke in testisov),  nato izpolnijo anketo o življenskih navadah in razvadah. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, razgovor s študentom na osnovi izpolnjene ankete, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda. Študenti oddajo tudi kri in urin.

KURATIVA

Bolni in poškodovani otroci in mladostniki gredo na pregled k izbrani osebni zdravnici. Tudi recepte in napotnice, ki niso del nujnega zdravljenja, piše le izbrana zdravnica, razen kadar je le-ta odsotna. Takrat so njeni pacienti preusmerjeni k nadomestni zdravnici. 

Naročanje in informacije pacientom

Naročanje je obvezno. Na pregled se lahko pacienti naročijo sami ali pa jih nanj naročijo starši po telefonu ali osebno. Obravnava in podajanje informacij o zdravstvenem stanju šolskih otrok običajno poteka v prisotnosti staršev. Polnoletne osebe praviloma obiskujejo zdravnika same, razen ko zdravstveno stanje zahteva prisotnost druge osebe, željo po tem pacient izrazi sam. Polnoletnim pacientom tudi telefonske informacije podajamo osebno.

Obravnave 
Glede obravnav ima vsaka zdravnica vsak dan določen čas rezerviran za bolne otroke. Pacienti lahko gredo k neizbrani zdravnici le v nujnem primeru – o nujnosti presoja višja/diplomirana medicinska sestra na sprejemu, ki je v kontaktu z zdravnico. Nenujne storitve pri nadomestni zdravnici so samoplačniške.

SEZNAM SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV


cenik-nestandardnih-storitev-29-3-2021.pdf (zd-celje.si)

https://www.zd-celje.si/media/2765/cenik-samoplacniskih-cepljenj-2023.pdf

Novice

10. 04. 2024
Vljudno vabljeni v Zdravstveno postajo Vojnik na Dan odprtih vrat, ki se bo pričel s krajšim uradnim programom v sodelovanju z otroci vrtca Mavrica in učenci Osnovne šole Vojnik v sredo, 8. maja 2024, ob 11.uri.