Na vsebino

ZD Celje – Družini prijazno podjetje

Zdravstveni dom Celje je ponosen nosilec certifikata »Družini prijazno podjetje«, kar nas uvršča med delodajalce, ki razumejo, da so zaposleni njihovo največje bogastvo. V sklopu pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje lahko zaposleni izbirajo med širokim naborom ukrepov, ki jim nudijo lažje usklajevanje njihovega poklicnega in zasebnega življenja. In jim kot njihovim družinam prinaša številne ugodnosti in aktivnosti.

Prve korake k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje smo naredili leta 2015 z namenom boljšega upravljanja z zaposlenimi s poudarkom na usklajevanju njihovega poklicnega in družinskega življenja. Polni certifikat smo prejeli leta 2019, s čimer zasledujemo cilj stalno izboljševati družini prijazno zaposlovanje. Odgovoren delodajalec svojo skrb usmeri v uspeh zavoda, katerega sestavni del formule so zaposleni. Zavzeti zaposleni so gonilo razvoja in spoštovanje njihovih pravic, kot tudi v obratni smeri razumevanje njihovih dolžnosti, prinese odlične rezultate. Še posebej v izrednih razmerah, s katerimi smo se v ZD Celje soočali zadnji dve leti in jih z izjemno ekipo zaposlenih tudi uspešno prebrodili.

Ponosni smo, da lahko v okvirih certifikata Družini prijazno podjetje našim zaposlenim in njihovim družinam omogočamo dodatne ugodnosti:

 • brezplačne športne aktivnosti v Top Fit centru
 • organiziramo druženja med zaposlenimi
 • novoletno obdarovanje otrok zaposlenih
 • varstvo otrok v primeru izrednih dogodkih na državnem nivoju 

v vzgoji in izobraževanju

 • omogočimo ugodnejše počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 • poskrbimo za obdaritev novorojenca zaposlenih
 • organiziramo Dan odprtih vrat z različnimi dejavnostmi za zaposlene, svojce in obiskovalce.
 • zaposlenim nudimo brezplačno psihološko svetovanje in pomoč
 • pridobimo ugodnosti v različnih trgovinah, smučiščih in termah
 • vsako leto za zaposlene v mesecu novembru izpeljemo tradicionalni slovenski zajtrk in zadnjo jutranjo kavo ob zaključku leta
 • zaposlene vključujemo v delavnice sproščanja in testiranje telesne pripravljenosti
 • ob upokojitvi se za dolgoletno sodelovanje zahvalimo zaposlenim s pozornostjo
 • ustvarjamo glasilo Glas Zdravstvenega doma Celje z aktualnimi dogodki, strokovno literaturo, zahvalami in predstavitvami delovnih enot ter zaposlenih
 • tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja skrbi za izvajanje ukrepov ter vpeljavo izboljšav

Ker želimo obdržati pristne poklicno-družinske odnose je moto našega družini prijaznega podjetja »ostanimo povezani«.

Karierne priložnosti v ZD Celje

Opravljanje različnih vrst pripravništva, specializacije…

Kot Učni zavod imamo na voljo veliko različnih in kvalitetnih mentorjev s področja medicine, pediatrije, specialistike, zobozdravstva, zdravstvene nege, radiologije, laboratorijske medicine, …itd.

Nudimo opravljanje praktičnih vaj dijakom in študentom medicine, zdravstvene nege, laboratorijskim tehnikom, inženirjem radiologije, …. itd.

Nudimo možnost opravljanja specializacije družinske medicine in specialistične dejavnosti ter pripravništva zdravstvene nege.

Širimo in dopolnjujemo znanje na mlajše sodelavke in sodelavce ter organiziramo interna strokovna izobraževanja različnih področij. 

Prišli boste v ustanovo, ki že od leta 2016 skrbi za kakovostno izvajanje vseh procesov, ki se izvajajo po standardu ISO 9001:2015.

Pridružite se strokovnjakom s področja zdravstva, ki znajo prisluhniti in pomagati, v Zdravstvenem domu Celje, ki dobro skrbi za svoje zaposlene.