SPREMENJEN PROMETNI REŽIM V OKOLICI ZD CELJE

Obveščamo vas o popolni zapori Ipavčeve, ki bo od torka, 12. 10. 2021, in predvidoma do 16. 2. 2022. V okolici ZD Celje bo tako veljal spremenjen prometni režim zaradi izvedbe gradbenih del na Ipavčevi ulici, v sklopu projekta »Obnova cestišča in komunalnih vodov«.

Parkirišče pred neposrednim vhodom v ZD Celje bo v času del namenjeno samo za nujne primere, zato ostali pacienti v čim večji meri uporabljajte parkirišča v Parkirni hiši Glazija.

Dela bodo potekala v 4-ih fazah. Prva faza bo trajala predvidoma 3 tedne, na kar si bodo zaporedno sledile faze 2-4. Skice odsekov del in ureditve prometa v času posamezne faze so v spodnjih prilogah.

Prosimo za razumevanje!