Na vsebino

»NAJBOLJŠA UČNA USTANOVA NA PRIMARNI RAVNI« V LETU 2020 in ZAHVALA ZA IZJEMNO MENTORSTVO MLADIM SPECIALISTOM

Avgusta lani so specializanti medicine in dentalne medicine ocenili Zdravstveni dom Celje kot eno najboljših učnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. ZD Celje zdaj k tej odlični oceni dodaja še naziv »najboljša učna ustanova na primarni ravni« in zahvalo »za izjemno in predano mentorstvo mladim bodočim specialistom« za leto 2020.

Omenjeni naziv in ocene podeljuje Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi anonimnih ocen ustanove s strani krožečih specializantov. Naziv potrjuje dobro delo celotnega kolektiva v ZD Celje. »To nam daje veselje za delo z mladimi tudi v prihodnje. Pokazali smo, da smo dobri mentorji in učitelji – tako bomo tudi nadaljevali,« se je ob prejemu priznanja razveselil strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček in se obenem zahvalil vsem zaposlenim za njihov zgleden mentorski odnos. S svojim zgledom so prispevali k temu, da so se mladi specializanti v ZD Celje počutili sprejete ter ob tem prejeli ustrezna znanja in jim nenazadnje podelili temu primerno oceno. V ZD Celje verjamejo, da jim bo tudi tovrstna prepoznavnost med specializanti pomagala v prihodnje pritegniti v celjski dom zdravja mlade kolege, bodoče zdravnike.