»V Zdravstvenem domu Celje se zavedamo pereče problematike pomanjkanja zdravnikov družinske medicine in pediatrov ter posledično tudi težje dostopnosti do le-teh. Opažamo, da je zaradi prezasedenih telefonskih linij ambulante težko priklicati. Zaradi večje obremenjenosti zdravnikov je tudi težje sproti spremljati elektronsko pošto. Ker dodatnih zdravnikov in medicinskih sester za širitev dodatnih ambulant ni, bomo v ZD Celje pristopili k reševanju tega problema z okrepitvijo administrativnega kadra, ki bo prevzel del nalog - predvsem naročanje na preglede, naročila receptov, tehničnih pripomočkov in napotnic… Ambulantni timi pa se bodo na ta način lahko bolj posvetili sami obravnavi bolnikov. Tako pričakujemo poleg boljše dostopnosti ambulant še kakovostnejšo obravnavo bolnikov v ambulantah,« je ob objavi razpisa pojasnil strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček.

V kolikor imate 5. stopnjo izobrazbe administrativne, zdravstvene, ekonomske ali družboslovne smeri, 2 leti delovnih izkušenj, vozniški izpit B kategorije, obvladate osnovna računalniška znanja, ste potrpežljivi in imate veselje do dela z ljudmi, sprejmite izziv in pošljite prijavo na ZD Celje.

Opis dela:

Opravljanje administrativnih del v zvezi z obravnavo pacientov, sprejem klicev, vpis pacientov in naročanje ter urejanje ostale administrativne dokumentacije za paciente. Delo se bo opravljalo v dveh izmenah na lokacijah ZD Celje, OE ZP Štore in OE ZP Vojnik-Dobrna.

K vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam.

Prijavo z vsemi dokazili pošljite na naslov: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, s pripisom »prijava na razpis – zdravstveno administrativni sodelavec« najkasneje do 9. 1. 2022.

Kontaktna oseba za stike s kandidati: Natalija Ocvirk,

 

 ZD Celje je imetnik certifikata »Družini prijazno podjetje«