Solidarnost in hiter odziv sta bili ključni pri dobrodelni akciji, s katero želijo dodati svoj prispevek k zajezitvi širjenja koronavirusa v Sloveniji.

»Naše aktivnosti so usmerjene tja, kjer so najbolj potrebne. Zdravstveno osebje je v tem trenutku tisto, ki je najbolj izpostavljeno, zato smo se odločili za donacijo v obliki zaščitnih sredstev, v našem primeru zaščitnih mask. Veseli nas, da sta akcijo podprli tudi matični podjetji, Elektro Celje in Elektro Gorenjska ter da ni bilo težav pri dobavi. Maske so preverjene kakovosti, opremljene s certifikatom ustreznosti, prve predaje smo že opravili,« je potezo komentiral mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE d. o. o.

Donacije, v skupni vrednosti več kot 100.000 EUR, bo deležnih 23 zdravstvenih zavodov (navedeni so na koncu tega sporočila), ki delujejo na območjih, kjer za distribucijsko omrežje z električno energijo skrbita Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d. »Tu je glavnina naših kupcev, z njihovimi težavami se dnevno srečujemo, zato smo v ECE sprejeli odločitev, da se bomo aktivno angažirali pri podobnih akcijah vse dokler epidemija koronavirusa ne bo zajezena,« je še dodal mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE, d. o. o.

Poleg donacije zaščitnih mask so za gospodinjstva pripravili tudi ugodni ponudbi električne energije in zemeljskega plina pod skupnim nazivom SKUPAJ ZMOREMO.

 

Več informacij:

Andrej Kerk, vodja marketinga & odnosov z javnostmi, telefon: 03 62 09 511, e-naslov: andrej.kerk@ece.si 

ECE, d. o. o., je slovenski dobavitelj energentov za gospodinjstva in podjetja. Dobavljajo električno energijo in zemeljski plin ter lesno biomaso. V prvem polletju 2019 so imeli po podatkih Agencije za energijo drugi največji tržni delež (17,6 %) na trgu električne energije, prodane končnim kupcem. Z energenti oskrbujemo več kot 150.000 gospodinjstev in 10.000 podjetij. 73 zaposlenih deluje na področjih oskrbe z energenti, energetskih rešitev na ključ, obnovljivih virov energije in spletne trgovine. Z informacijskimi pisarnami v Celju, Kranju, Velenju, Krškem, Slovenj Gradcu in Žirovnici so bliže kupcem, ki cenijo osebni stik. Kot hčerinsko podjetje družb Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d., na podlagi njunih dolgoletnih tradicij gradijo svoje poslanstvo – zagotavljajo energijo prihodnosti!

 

PREJEMNIKI DONACIJ

 

 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
 • KLINIKA GOLNIK
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
 • BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
 • BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
 • OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
 • ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
 • ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA
 • ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
 • ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
 • ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
 • ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC
 • ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC
 • ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
 • ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
 • ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
 • ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE
 • ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD

 

Izjave prejemnikov donacije:

»Zaščitne maske nam bodo v veliko pomoč pri povečanem obsegu dela z bolniki v času epidemije COVID-19. Hvala vam, ker nam pomagate, da bomo svoje poslanstvo v tem zahtevnem obdobju čim bolje opravili.« (Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med, spec., direktor Klinike Golnik).

 »Osebna varovalna oprema je v teh dneh ključnega pomena za vse, ki delujemo v zdravstvu, saj varuje naše zaposlene pred izpostavljenostjo okužbam. Le zdravi zdravstveni delavci bodo lahko pomagali bolnim prebivalcem naše regije. Iskrena hvala ECE d.o.o. za donirane maske, ki jih bomo s pridom uporabili pri svojem delu. Donirana oprema pri trenutni porabi zadostuje za vse zaposlene in bolnike, ki prihajajo v bolnišnico na obravnavo, za približno 2 tedna.« (mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica Splošne bolnišnice Celje).

»Pomoč  v obliki prepotrebnih zaščitnih mask nam v teh dneh ogromno pomeni, zato še prav posebna zahvala podjetju ECE, da so se spomnili na zaposlene v ZD Celje, ki v teh zahtevnih razmerah neutrudno delajo.« (mag. Alenka Obrul, direktorica Zdravstvenega doma Celje).

 

Priložene fotografije na povezavi: https://we.tl/t-kXLvSSARyY     

 • Klinika Golnik 1 (direktor klinike dr. Aleš Rozman in pomočnica direktorja ECE, Karmen Šmon).
 • Klinika Golnik 2 (direktor klinike dr. Aleš Rozman).
 • Splošna bolnišnica Celje (direktorica bolnišnice mag. Margareta Guček Zakošek in direktor ECE, mag. Sebastijan Roudi).
 • Zdravstveni dom Celje (direktorica zdravstvenega doma, mag. Alenka Obrul in direktor ECE, mag. Sebastijan Roudi).
 • Bolnišnica Topolšica (direktor bolnišnice, dr. Jurij Šorli in namestnik direktorja ECE, mag. Marko Štrigl).

 

Avtor fotografij: Nejc Fon

 

»Pomoč  v obliki prepotrebnih zaščitnih mask nam v teh dneh ogromno pomeni, zato še prav posebna zahvala podjetju ECE, da so se spomnili na zaposlene v ZD Celje, ki v teh zahtevnih razmerah neutrudno delajo.«
Direktorica Zdravstvenega doma Celje, mag. Alenka Obrul