S podpisom pogodbe so se 12.12.2019 zaključili večletni napori celjskega Zdravstvenega doma za izboljšanje prostorskih razmer te tretje največje slovenske hiše primarnega zdravja. Za izvedbo zahtevnih prenovitvenih del objekta na Gregorčičevi 6 je bilo izbrano gradbeno podjetje Remont iz Celja.

V objektu na Gregorčičevi 6, ki stoji v neposredni bližini Zdravstvenega doma Celje, bo ta največja regijska ustanova primarnega zdravstva pridobila kar 2.500 m2 dodatnih površin. Objekt ima 4 etaže: pritličje, prvo in drugo nadstropje ter visoko doslej neizkoriščeno podstrešje. Vsaka etaža bo imela svojo zdravstveno dejavnost. Tako bo pritličje namenjeno fizioterapiji, 1.nadstropje Centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, 2.nadstropje Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, na podstrehi pa bo nameščena tehnologija ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Večji del podstrešja bo obdelan do  gradbene faze, ki se kasneje lahko po potrebi dokonča za uporabo. Ker spada objekt v registrirano nepremično kulturno dediščino Celja, so bili ob zasnovi prenove upoštevani projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Celje.

»Veseli smo, da se bodo dela lahko končno začela, saj je prostorska stiska v našem zavodu res velika. Dejavnosti, ki se bodo preselile na Gregorčičevo 6, smo posebej pozorno izbirali, in sicer tako, da se delo teh služb ne prekriva s službami v »centralnem« objektu in ni pogojeno s takojšnjim obiskom ene ali druge službe,« je ob predstavitvi projekta prenove med ostalim povedala direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul. Skupna vrednost investicije znaša 3.365.000,00 evrov. Od tega bo 2.132.000 evrov zagotovil Zdravstveni dom Celje iz presežkov iz preteklih let, 1.233.000 evrov pa bo prispevala Mestna občina Celje. Z deli bodo začeli takoj v začetku prihodnjega leta, zaključili pa predvidoma v roku 12 mesecev.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je ob podpisu pogodbe povedal:

»Zdravstveni dom Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem iz občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, skupaj skoraj 64.000 občanom, seveda pa so njegove storitve namenjene tudi širši celjski regiji, ki šteje približno 260.000 ljudi.

Zdravstveni dom Celje ima dolgoletno tradicijo, saj njegovi začetki segajo že v leto 1928. Da bi se izboljšalo kakovostno izvajanje zdravstvenih in drugih storitev, je potrebno reševati tudi prostorsko stisko, s katero se soočajo tako zaposleni kot tudi uporabniki storitev. Dvonadstropna stavba bivše Šemalove vojašnice, ki je bila zgrajena leta 1887 in po I. svetovni vojni postala invalidski dom, je bila med leti 1929-1931 predelana v zdravstveni dom. S prenovo bo torej dobila nekdanjo namembnost. Poleg tega z obnovo Gregorčičeve 6 ohranjamo stavbno dediščino in vračamo življenje v prazne prostore sredi mesta, kar je nenazadnje tudi eden izmed ciljev strategije razvoja starega mestnega jedra Celja.«

V imenu izbranega izvajalca del, celjske gradbene družbe Remont, d. d., je pogodbo podpisal njen direktor Matjaž Pavčič in ob tej priložnosti dejal: »V našem podjetju z zadovoljstvom prevzemamo odgovornost in izvedbo zahtevne prenove objekta za potrebe investitorja. Tovrstna gradbeno obrtno instalacijska dela predstavljajo rdečo nit 62-letne tradicije naše družbe in prepričani smo, da bomo upravičili zaupanje investitorja in dela izpeljali kakovostno in v predvidenem roku.«