POMEMBNO OBVESTILO ZA BOLNIKE (VELJA DO PREKLICA)

Virus SARS-Cov-2 je še vedno med nami. Zato je najbolj pomembno, da se bolniki ne gibljejo prosto in brez zaščite po zdravstvenemu domu, saj s tem, če so slučajno kužni, širijo okužbo. Bolniki, ki prihajajo v ZD Celje, morajo spoštovati naslednja pravila.


Vstop v ZD Celje bo do preklica mogoč le skozi vhod z zadnjega parkirišča (pri dvigalu). Vstop je možen z vabilom na pregled (SMS, e-mail, pisno vabilo). Pri vstopu morate imeti ustrezno zaščitno masko in izpolnjen naslednji - VPRAŠALNIK. Pri naročenih bolnikih z napotnico bomo dan pred preiskavo še telefonsko preverili njihovo zdravstveno stanje.

Že pred vstopom vas bo zdravstveno osebje povprašalo o namenu vašega obiska in vas podučilo o določenih postopkih in pravilih, ki ta trenutek veljajo v vseh zdravstvenih ustanovah po državi. Za bolnike, ki bodo namenjeni k pulmologu, v šolski ali v otroški dispanzer, pa bosta še naprej odprta dosedanja vhoda.

V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav OBVEZNO NAJPREJ POKLIČITE ambulanto osebnega zdravnika. 

Iz preventivnih razlogov ter v skrbi za ohranjanje zdravja in preprečitev širjenja epidemije korona virusa smo spremenili delovanje nekaterih dejavnosti ZD Celje in s tem razvrščanje bolnikov glede na nujnost oskrbe.

COVID sumljive bolnike in odvzem brisov obravnavamo ločeno od ostalih bolnikov. Več informacij vam bodo podali v vaši ambulanti, kjer Vas bodo tudi naročili na bris oz. pregled. Nenaročenih ali samoplačniških brisov in pregledov NE IZVAJAMO.

Zdravstveni dom Celje je vstopna COVID točka samo za bolnike, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v ZD Celje, ZP Vojnik, Dobrna in Štore in pri pripadajočih koncesionarjih.

Covid cona je organizirana pred vstopom v laboratorij, v novem objektu, kjer se bodo izvajali odvzemi vseh brisov na Covid19 in obravnavali ODRASLI pacienti s sumom na koronovirusno bolezen 19.

PREDŠOLSKI DISPANZER in ŠOLSKI DISPANZER pa imata Covid ambulanto v svoji delovni enoti.

Ambulante družinske medicine – delo v ambulanti družinske medicine poteka samo za naročene bolnike, in sicer na dva načina:

  • Bolnike brez znakov prehladnega obolenja se pregleda v ambulanti izbranega zdravnika ZD Celje, ZP Vojnik, ZP Dobrna in ZP Štore.
  • Naročila receptov, napotnic in medicinskih pripomočkov potekajo po telefonskem in elektronskem naročanju. Telefonski posveti so možni skozi celoten ordinacijski čas ambulant ZD Celje, ZP Vojnik, ZP Dobrna in ZP Štore.

Dispanzer za predšolske in šolske otroke - delo poteka samo za naročene bolnike na sledeče načine:

  • Bolnike brez znakov prehladnega obolenja se pregleda v ZD Celje.
  • Naročila receptov, napotnic in medicinskih pripomočkov potekajo po telefonskem in elektronskem naročanju. Telefonski posveti so možni skozi celoten ordinacijski čas ambulant.
  • Oba dispanzerja izvajata obvezno preventivo in cepljenja otrok in mladostnikov.

Pulmološka in alergološka ambulanta – obravnavajo se vsi  naročeni bolniki brez znakov za akutno respiratorno okužbo. Bolniki z napotnico nujno in zelo hitro se sprejmejo po predhodnem naročilu.

Laboratorij– v laboratoriju se odvzemi krvi izvajajo po predhodnem naročilu zdravnika. Če bo potrebno, bodo bolnikom kri odvzeli v ambulanti oz. izvajali odvzeme na domu kot doslej. Vhod v laboratorij je skozi zadnji vhod ZD, čez triažo in čez spodnji hodnik, izhod iz laboratorija pa čez steklena drsna vrata, ki vodijo na notranje parkirišče pred ZD (krožna pot).

Medicina dela prometa in športa – izvajajo se vsi pregledi.

Dispanzer za ženske– izvajajo se kontrolni ginekološki pregledi ter pregledi nosečnic. Na pregled pridejo bolnice same, spremljevalci počakajo pred stavbo.

Psihiatrija – obravnavajo se vsi napoteni bolniki, ter bolniki, ki prejemajo specifično terapijo (DEPO).

Center za duševno zdravje odraslih - storitve se ponovno izvajajo ambulantno in preko elektronskih medijev.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - storitve se ponovno izvajajo ambulantno in preko elektronskih medijev.

Patronaža – delo patronažne službe poteka kot običajno.

Razvojna ambulanta – obravnave v ambulantah potekajo kot običajno.

Fizioterapija – storitve se izvajajo kot običajno. Delovne naloge pošljite po pošti ali oddajte na vstopni točki v zdravstvenem domu. Že naročeni bolniki bodo o novem terminu obveščeni.

Fiziatrija - delo poteka po ustaljenem urniku. Že naročeni bolniki bodo o novem terminu obveščeni.

Kardiologija – delo poteka po ustaljenem urniku. Že naročeni bolniki bodo o novem terminu obveščeni.

Radiologija - naročene bolnike obravnavamo po ustaljenem urniku. Na preiskave se lahko naročite po telefonu, preko e-pošte ali po pošti.

Slikanje zob – od 31.5.2021 dalje se je potrebno za slikanje zob (lokalno, Bitewing – zobne krone, ortopan, telerentgen) naročiti na tel. št.: 03 543 4044, vsak dan, od 8:00 do 11:00 ure ali preko elektronske pošte: narocanje.rtgzob@zd-celje.si.

Zobozdravstvo -storitve se ponovno izvajajo v posameznih ambulantah. Vstopna COVID točka je ukinjena.

  • Vsi že pred začetkom epidemije dodeljeni termini so odpovedani. Bolniki bodo na nove termine poklicani.
  • Vsi bolniki z nujnimi stanji se morajo najprej posvetovati s svojim osebnim zobozdravnikom.
  • Za zdrave bolnike z nujnimi stanji, ki nimajo izbranega zobozdravnika, deluje dežurna ambulanta po razporedu.
  • Bolniki, ki bi lahko bili oboleli s COVID-19, se glede ukrepanja pozanimajo pri izbranem zobozdravniku, tisti ki ga nimajo, pa v dežurni ambulanti.

Reševalna postaja– Od 1.7.2020 je v veljavi nov način sprejemanja nenujnih, sanitetnih in dializnih reševalnih prevozov. Zato vas prosimo, da nam naročila za prevoz posredujete vsaj en delovni dan (med 6.00 in 18.00 uro) pred izvedbo prevoza, za vas ali, za vašega svojca, na:

- telefonsko številko: 03 543 42 12 ali

- elektronski naslov: 


Do nadaljnjega ostaja ordinacijski čas ambulant v ZP Štore in ZP Vojnik (razen ZP Dobrna) samo v DOPOLDANSKEM ČASU. V vseh ZP je možen vstop le skozi en vhod, na katerem poteka triaža bolnikov.

V času epidemije je v ZD Celje na voljo brezplačna psihosocialna pomoč in podpora namenjena ljudem, ki so zaradi trenutne situacije v stiski.


Prosimo, da še naprej upoštevate vse higienske ukrepe za preprečitev širjenja virusa. Le s skupnimi močmi bomo lahko obvladali bolezen.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!