Na vsebino

V Zdravstvenem domu Celje izvajajo projekt »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Zdravstveni dom Celje se je uspešno prijavil na javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, in ga je s prvim julijem tudi začel izvajati. Storitve mobilnega tima za rehabilitacijo sonamenjene starejšim od 65 let, ki živijo doma in imajo težave v pomičnosti. Zaradi posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb ali v času okrevanja po boleznih, operacijah in poškodbah se pogosto znajdejo v veliki stiski. Velikokrat pa je opaziti tudi, da nimajo razvite socialne mreže oziroma pomoči svojcev. Vse zgoraj našteto jim otežuje dostop do storitev rehabilitacije v javni zdravstveni mreži. Zaposleni v Mobilnem timu za rehabilitacijo tako starejšim ljudem pomagajo, da lahko v domačem okolju okrepijo svoje zdravje, zmanjšajo odvisnost od drugih in se aktivneje vključujejo v družbeno življenje. To vpliva na njihovo boljše počutje in večjo kakovost življenja. Odziv je zelo dober, saj so v Mobilnem rehabilitacijskem timu že v prvem mesecu delovanja prejeli 60 Nalogov za rehabilitacijo na domu.

V projektu sta zaposlena dva diplomirana fizioterapevta in delovni terapevt. V projekt se lahko vključijo ljudje, starejši do 65 let, ki trenutno niso vključeni v storitve medicinske rehabilitacije, imajo stalno ali začasno prebivališče na območju občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna in pri katerih izbrani osebni zdravnik ugotovi potrebo po rehabilitaciji na domu in izda Nalog za rehabilitacijo. Nalog za rehabilitacijo lahko izdajo izbrani osebni zdravniki zaposleni v Zdravstvenem domu Celje in tudi izbrani zdravniki koncesionarji, ki delujejo na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Celje in imajo z njim sklenjen Dogovor o sodelovanju.

Vsem, ki so stari 65 let in več in izpolnjujejo pogoje, pripada izvajanje storitev rehabilitacije na domu. Določeno število ur rehabilitacije se lahko izvede tudi na daljavo.

Razvoj rehabilitacije na domu postaja za starejšo populacijo je zelo pomemben tudi iz vidika varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.

Projekt Mobilni timi za rehabilitacijo bo Zdravstveni dom Celje izvajal do 30. junija 2023.

 

Izjavi dveh uporabnic, vključenih v projekt:

 

Uporabnica: »Zelo sem hvaležna, da sem bila preko projekta Mobilni timi za rehabilitacijo deležna fizioterapije na domu. S strokovno pomočjo sem mnogo lažje in hitreje okrevala po bolezni, zato se ekipi in ZD Celje iz srca zahvaljujem. Neizmerno
sem zadovoljna, da se je moje zdravje izboljšalo in da je zdaj tudi kvaliteta mojega življenja večja. To je odličen projekt, ki starejšim, nepokretnim ljudem in tistim, ki se težko premikajo, ponuja res veliko pomoč. Iskreno se vam zahvaljujem za
profesionalnost, strokovnost in prijaznost.«

 

Uporabnica »Terapevti nam predvsem s svojimi pozitivnim pristopom olajšajo življenje

Ekipa Mobilnega tima za rehabilitacijo

KONTAKT

MIRJAM Nedeljko, dipl. fizioterapevtka: GSM: 051 669 279, e-naslov:

Natalija Popović dipl. fizioterapevtka. GSM 041 656 694, e-naslov nataija.popovic@zd-celje.si

TANJA Jurjec, delovni terapevt: GSM: 051 669 364 , e-naslov: