Predstavitev

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje. Sedež zavoda je v Celju, Gregorčičeva 5.

Zdravstveni dom Celje ima dolgoletno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1928, ko so medicinsko razgledani in v prihodnost usmerjeni strokovnjaki združili strokovno medicinsko in organizacijsko znanje. Cilj je bil jasen - dvigovati zdravstveno raven ljudi in ohranjati zdravje posameznika. To usmeritev že danes skrbno upoštevamo pri svojem delu. Zagotavljamo strokovno kakovostne medicinske storitve, ki so uporabnikom prijazne.

ZD Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, skupaj skoraj 64.000 občanom. Specialistične in druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše celjske regije, ki šteje približno 240.000 ljudi. ZD želi svoje delo čim bolj približati bolnikom, zato ima svoje prostore na več lokacijah: Zdravstveni dom Celje, Zdravstvene postaje Vojnik, Štore in Dobrna. V zavodu je bilo na dan 1. 7. 2017 zaposleno 410 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 69 zdravnikov in 21 zobozdravnikov.

Večino dohodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za storitve na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije in šolske medicine, reševalne službe, patronažne dejavnosti, zobozdravstva in različnih specialističnih področjih, kot so interna medicina s kardiologijo, pulmologija z alergologijo, dermatologija, psihiatrija, ginekologija, fizikalna medicina in rehabilitacija in celotno ter razvejano področje medicine dela, prometa in športa. Veliko skrb zavod posveča načrtovanju razvoja servisnih dejavnosti, kot so laboratorij, rentgentska in ultrazvočna diagnostika, fizioterapija, funkcionalno in obremenitveno testiranje zdravih in bolnikov. Nenehno posodabljamo potrebno medicinsko opremo in tehnologijo. Posebno skrb posveča zdravstveni vzgoji v sklopu preventive, ki jo izvaja specializirana ekipa na kabinetni način s sodobno avdiovizualno opremo. Vse naštete in še nekatere dodatne storitve zavod ponuja tudi na trgu posameznikom, podjetjem in drugim, kar predstavlja približno 10% vseh prihodkov zavoda. Dejavnost na trgu zagotavlja zavodu poslovni uspeh in materialno bazo za nadaljnji razvoj. Tržno zanimivi so zlasti preventivni pregledi ciljnih skupin, pri katerih s pomočjo najsodobnejše medicinske tehnologije in znanosti odkrivamo mogoča tveganja in nevarnosti za nastanek bolezni.

Pomemben element poslovne politike zavoda je kakovost zdravstvenih storitev tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v zavodu. Vsako pripombo in kritiko skrbno preverimo in analiziramo. V zadnjih letih pozornost usmerjamo k odnosu med bolnikom in zdravstvenim delavcem ter ustrezni organizacijski kulturi v našem zavodu. Prizadevamo si, da se vsak obiskovalec Zdravstvenega doma Celje počuti med nami kot gost in partner. Poleg kakovostne zdravstvene storitve mu nudimo občutek individualnosti, osebno obravnavo njegovih težav v pomirjajočem, prijaznem okolju.

 

"Non est vivere, sed valere vita est (Marcial)."
Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav.

Direktorica
Mag. Alenka Obrul

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje