Zdravstveni dom Celje

Sedež:Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
ID za DDV:SI56373538
Matična številka:5619017
TRR:01211-6030279633
Telefonska centrala:03 5 434 000
Informacije:03 5 434 000
Fax:03 5 434 501
E-pošta: infos[@]zd-ce[.]si

 

stop-infections.net

Uprava

Sedež:Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
Direktorica:Mag. Alenka Obrul
Tel.:03 5434 520 (Tajništvo)
E-pošta: infos[@]zd-celje[.]si
Strokovni vodja:Marko Drešček dr.med., spec. družinske med.
Tel.:03 5434 520 (Tajništvo)
E-pošta: marko.drescek[@]zd-celje[.]si
Tajništvo direktorice:Katarina Jurkošek
Tel.:03 543 45 20
Fax:03 543 45 01
E-pošta: infos[@]zd-ce[.]si
V.d. Vodja programa nemedicinske dejavnosti:Irena Nunčič, uni.dipl.prav., uni.dipl.ekon.
Tel.:03 543 45 22
E-pošta: irena.nuncic[@]zd-ce[.]si
Poslovna sekretarka:Nada Martinčič
Tel.:03 543 45 24
Fax:03 543 45 01
E-pošta: nada.martincic@zd-celje.si
Referent za javna naročila:Vlado Geršak, univ.dipl.org.
Tel.:03 5434 615
E-pošta:

 javna.narocila[@]szozd[.]si

Služba za informatiko: 
E-pošta:

 uros.godec[@]zd-celje[.]si

 Uroš Godec
Tel.:03 5434 201
GSM:041 689 520
E-pošta:
Tehnično vzdrževalna služba:Boštjan Kozamurnik
GSM:041 763 197
E-pošta: bostjan.kozamurnik[@]zd-celje[.]si

Zdravstvena postaja Vojnik

Sedež:Keršova 2, 3212 Vojnik
Predstojnica:prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
Telefon:03 780 05 00
Faks:03 780 05 30

Zdravstvena postaja Dobrna

Sedež:Dobrna 5, 3204 Dobrna
Predstojnica:prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
Telefon:03 780 05 40
Faks:03 780 05 43

Zdravstvena postaja Štore

Sedež:Cesta Kozjanskega odreda 2, 3220 Štore
Predstojnica:Sanja Bulatović, dr. med.
Telefon:03 780 23 10
Faks:03 780 23 11