Organiziranost

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe ZD, organizacijske enote in lokacije, na katerih ZD izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. ZD izvaja dejavnost na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in v Dobrni.

Za izvajanje dejavnosti ZD, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, se v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo programi.

Posamezni program sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se lahko delovne enote združujejo v organizacijsko enoto. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Strokovnega sveta.

Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti: 

 • načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
 • organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja,ipd.),
 • oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
 • nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
 • dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vodja organizacijske enote skrbi za izvajanje pristojnosti, navedenih v predhodnem odstavku in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti, določene s sklepom direktorja.

Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje direktor in so za svoje delo odgovorni direktorju.

Direktor ima tudi dva sodelavca s posebnimi pooblastili in sicer; pomočnika direktorja za nemedicinska zadeve in pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege. Imenuje in razrešuje ju direktor in sta za svoje delo odgovorna direktorju.

Delovne enote imajo predstojnike, ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote. Predstojnike DE imenuje in razrešuje direktor v soglasju z vodjo OE.

Vodje organizacijskih enot, glavna medicinska sestra in predstojniki delovnih enot morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (368 KB)

 ORGANIGRAM DEJAVNOSTI (182 KB)

Novice

 • 21.02.2019

  CEPLJENJE PROTI KME - AKCIJA

  Spoštovani!

  Obveščamo vas, da ZD Celje PONOVNO organizira AKCIJO CEPLJENJA proti

  KLOPNEMU MENINGOEMNCEFALITISU (KME),

  po nižji ceni za posamezni odmerek cepiva.

   

  Cepljenje KME bo potekalo od 4.... več...

 • 03.01.2019

  AMBULANTA DR. STAVEC SPREJEMA NOVE PACIENTKE

  V Zdravstvenem domu Celje je z delom pričela ginekologinja Tina Stavec, dr.med., spec. za gin. in porodništvo, ki sprejema nove pacientke. več...

 • 15.11.2018

  OTVORITEV VSTOPNE TOČKE - PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA

  Zdravstveni dom Celje je vzpostavil t.i. vstopno točko pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in je financiran s strani evropskega... več...

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje