OTVORITEV VSTOPNE TOČKE - PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA


15.11.2018

Zdravstveni dom Celje je vzpostavil t.i. vstopno točko pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in je financiran s strani evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

V ZD CELJE OTVORILI VSTOPNO TOČKO s področja vzpostavitve sistemskega zagotavljanja

dolgotrajne oskrbe

 

Celje, 15. november 2018 – V Zdravstvenem domu Celje so v torek vzpostavili t.i. vstopno točko pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in je financiran s strani evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Projekt dolgotrajne oskrbe vključuje krajane Mestne občine Celje in občin, ki jih pokriva: Štore, Vojnik in Dobrna, ki bodo tako med prvimi v Sloveniji uporabljali storitve, ki jih nudi sistem dolgotrajne oskrbe. Ob uradni otvoritvi so ob sodelovanju podpornih partnerjev v projektu predstavili številne pridobitve.

 

Otvoritev vstopne točke – projekt Dolgotrajna oskrba v Celju

Vodstvo Zdravstvenega doma Celje je na uradni otvoritvi predstavilo namen projekta Dolgotrajna oskrba v Celju, ki prinaša 17 novih zaposlenih, obnovljene delovne prostore, kjer bo delovala vstopna točka, ter delovno opremo in časovni okvir predvidenih izobraževanj zaposlenih in širše javnosti. Informacijska podpora na vstopni točki bo omogočala sprotno beleženje storitev in vseh podatkov v vezi izvajanja pilotnih storitev, testiranja različnih variant e- oskrbe v treh okoljih ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

 

17 novih delovnih mest

S pridobljenimi finančnimi sredstvi v višini 2,5 milijona evrov iz Evropskega socialnega sklada, del sredstev zagotavlja Republika Slovenija, so v ZD Celje zagotovili 17 novih delovnih mest: srednje med. sestre, diplomirane socialne delavke, diplomirane delovne terapevte, diplomirane fizioterapevte, mag. kineziologije, socialne oskrbovalke in bolničarje negovalce. Ves kader se bo v prihodnjih mesecih udeleževal izobraževanj, ki bi se naj predvidoma zaključila februarja 2019, prvo strokovno izobraževanje pa so imeli že danes. 

 

Trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev

Zdravstveni dom Celje bo kot vodilni partner  izvajal storitve DO skupaj z domom Sv. Jožef - v okviru izvajanja storitev na domu, Centrom za socialno delo Celje - v okviru programa nudenja pomoči družini za dom in nudenju psihosocialne podpore uporabnikom ter JZ Socio v okviru nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje