LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO

Predstavitev

                                             

ZDRAVSTVENI DOM CELJE

Laboratorij za klinično kemijo

Predstojnica DE Laboratorija:

Mojca Kozmelj,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem. 

 

Gregorčičeva 5, 3000 CELJE

 Tel. sprejemna administracija: 03 543 44 61

 

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje  je organiziran kot samostojna delovna enota v okviru programa Specialistične dejavnosti ZD Celje. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ter specialističnih ambulant  ZD Celje, samoplačnikov  ter zunanjih naročnikov: zdravnikov zasebnikov in drugih Zdravstvenih domov celjske regije.

Dejavnost laboratorija obsega :

-       sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav

-       izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov

-       odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)

-       priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove

-       izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina in blata

-       nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah ZD Celje.

Laboratorij se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim ambulantni sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz. Sistema L@bIS in ProMedica omogočata racionalno in zanesljivo izmenjavo podatkov ter zmanjšujeta možnost administrativnih napak.

Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom specialista medicinske biokemije s pridobljeno licenco slovenskega in evropskega kliničnega kemika. Pri načrtovanju in oblikovanju laboratorijskega procesa sledimo strokovnim in tehničnim pogojem Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ter priporočilom strokovnega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino .

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje je dne 14. 07. 2015 pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS.

 

 

 CENIK (350 KB)

ORDINACIJSKI ČAS - LABORATORIJ ZD CELJE

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje (tel. 03 543 44 61)

Mojca Kozmelj,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem.

ordinacijski delovni čas:

delavnik (pon - pet):                        7.00 – 20.00

odvzem in sprejem biološkega materiala:

delavnik (pon - pet):                        7.00 – 19. 00

odvzem krvi za biokemične preiskave:

delavnik (pon - pet):                        7.00 – 11. 00

odvzem za samoplačnike:

delavnik (pon - pet):                        7.00 – 14. 00

 


ODMOR ZA MALICO DOPOLDAN : 11.00 - 11.15
ODMOR ZA MALICO POPOLDAN : 16.30 - 17.00

 

 

ORDINACIJSKI ČAS - LABORATORIJ ZP VOJNIK

Ordinacijski delovni čas:

delavnik (pon - pet):              7.30 – 14.30

odvzem in sprejem biološkega materiala:

delavnik (pon - pet):              7.30 – 14.30

odvzem krvi za biokemične preiskave:

delavnik (pon - pet):             7.30 – 10.00

ODMOR ZA MALICO: 11.00 - 11.30

ORDINACIJSKI ČAS - LABORATORIJ ZP ŠTORE

Ordinacijski delovni čas:

delavnik (pon - pet):             7.30 – 14.30

Odvzem in sprejem biološkega materiala:

delavnik (pon - pet):            7.30 – 10.00

odvzem krvi za biokemične preiskave:

delavnik (pon - pet):            7.30 – 10.00

ODMOR ZA MALICO: 10.30 - 11.00
 

Zagotavljanje kakovosti

Cilj vsakega sistema zagotavljanja kakovosti je kakovostno opravljena storitev za uporabnika. To pomeni, da se prilagajamo potrebam, zahtevam in željam uporabnikov laboratorijskih storitev. Porabniki naših storitev so zdravniki, medicinske sestre, ki delajo za bolnike, pa tudi samoplačniki in nenazadnje zdravstvena zavarovalnica kot plačnik zdravstvenih storitev.

Klinično biokemični laboratoriji izvajamo analize v biološkem materialu z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovancev, pomoči pri postavljanju diagnoz in spremljanju zdravljenja. Pri zagotavljanju kakovosti medicinski laboratorij sistematično izvaja vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov in zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov.

Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Sistem zagotavljanja kakovosti urejamo v Laboratoriju za klinično kemijo ZD Celje z izvajanjem  in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti.

Notranja kontrola kakovosti (IQC) je niz aktivnosti, ki jih izvaja laboratorijsko osebje, da kontinuirano ocenjuje laboratorijsko delo in rezultate, z namenom, da se lahko odloči ali je delo oziroma rezultat dovolj zanesljiv, da se lahko sporoči naročniku.

Programi za zunanjo oceno kakovosti (EQC) so učinkovit pripomoček za spremljanje analitične izvedbe kliničnih laboratorijev. EQC prispeva k vzdrževanju in izboljšanju kakovosti analiz, udeležence pridobimo potrdilo o uspešnosti primerjave naših rezultatov z drugimi laboratoriji.

Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje sodelovanje v več programih zunanje ocene kakovosti:

  • SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • QCS (Quality Control Service Programme)
  • DGKL (Deutsche Verreinte Gesellschalf fur Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizine)
  • RIQAS (Randox International Quality Assurance Services)

Seznam preiskav, ki jih opravlja Laboratorij za klinično kemijo

 SEZNAM PREISKAV (309 KB)

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje