Razvojna ambulanta

Ordinacijski čas

Divjak - Knežević Svjetlana, dr.med., spec. pediatrije

RAZVOJNA AMBULANTA
Tel.: 03 5 434 447

E-pošta:  amb.divjak-knezevic[@]zd-celje[.]si

Ambulantna sestra: Nevenka Skrt, med. sestra

     
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
12.30 - 19.3007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.00
ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    10.00 - 10.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    16.00 - 16.30

Maslar Mirjana, dr. med., spec. pediatrije

RAZVOJNA AMBULANTA
Tel.: 03 5 434 472

E-pošta:  amb.maslar[@]zd-celje[.]si
Ambulantna sestra: Karla Polenek, viš. med.sestra

     
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
12.30 - 19.3007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.00
ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                        10.00 - 10.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                        16.00 - 16.30

Nevrofizioterapija

NEVROFIZIOTERAPIJA
Tel.: 03 5 434 475
E-pošta:  nevrofizioterapija[@]zd-celje[.]si
     
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
06.30 - 19.3006.30 - 19.3006.30 - 14.0006.30 - 19.3006.30 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:

ODMOR v popoldanskem času:

                                                                                   11.00 - 11.30

                                                                                   15.00 - 15.30

Razvojno nevrološka obravnava (RNO)  za dojenčke in otroke poteka individualno. Fizioterapevtka obravnavo prilagodi vsakemu dojenčku in otroku posebej, odvisno od njegove zmožnosti in stopnjo razvoja. Vsaka terapevtka z ustreznim rokovanjem in pristopom vzpodbuja, spremlja in če je potrebno spreminja otrokov senzomotoričen razvoj.

Fizioterapevtke zaposlene v Razvojni ambulanti ZD Celje so:

- Tanja Erjavec, višja fizioterapevtka s specialnimi znanji:  tanja.erjavec[@]zd-celje[.]si

- Nataša Jager, višja fizioterapevtka s  specialnimi znanji:  nataša.jager[@]zd-celje[.]si

- Marta Božič, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji:  marta.bozic[@]zd-celje[.]si

- Marjana Fajfar, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji:  marjana.fajfar[@]zd-celje[.]si

- Simona Dergan, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji:  simona.dergan[@]zd-celje[.]si

- Klara Olup, dipl. fizioterapevtka:  klara.olup[@]zd-celje[.]si

- Špela Kračun, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji:  spela.kracun[@]zd-celje[.]si 

 


Zaradi prostorske stiske V ZD Celje,  tri fizioterapevtke delajo v Zdravstveni postaji Štore. Nevrofizioterapija se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Štore.

V Štorah delajo Tanja Erjavec, višja fizioterapevtka s specialnimi znanji, Marjana Fajfar, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji, Špela Kračun, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji in Klara Olup, dipl. fizioterapevtka.

Tel: 03/7802301

Naslov: Cesta Kozjanskega odreda 2, 3220 Štore

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
07.00 - 18.3007.00 - 14.3007.00 - 14.3007.00 - 18.3007.00 - 14.30

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    11.00 - 11.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    15.00 - 15.30

Delovna terapija

Tel.: 03/ 5 434 213

DELOVNE TERAPEVTKE ZAPOSLENE V RAZVOJNI AMBULANTI  ZD CELJE SO:

- Urša Marzidovšek, dipl. delovna terapevtka s specialnimi znanji:  ursa.marzidovsek@zd-celje.si

TEL.: 0354 34 213

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
12.00 - 19.3006.30 - 14.0006.30 - 14.0006.30 - 14.0006.30 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    11.00 - 11.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    15.00 - 15.30

- Katja Plešnik, dipl. delovna terapevtka:  katja.plesnik[@]zd-celje[.]si

Delovna terapevtka Katja Plešnik dela v Zdravstveni postaji Štore. Terapevtski prostor se nahaja v kletnem prostoru.

TEL.: 03/780 23 32

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
07.00 - 14.3007.00 - 14.3007.00 - 14.3011.00 - 18.3007.00 - 14.30

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    11.00 - 11.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    15.00 - 15.30

Delovna terapija v razvojni ambulanti je namenjena otrokom, ki za vrstniki zaostajajo v razvoju. Naloga  delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čim bolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Pomaga pri razvijanju samostojne igre in pri tem vključuje tudi znanje senzorne integracije.  Obravnava poteka individualno in je prilagojena  otrokovim potrebam.

 

 

 

PSIHOLOGINJA V RAZVOJNI AMBULANTI ZD CELJE JE:

- mag. Alenka Brodnik, mag. psih.:  alenka.brodnik[@]zd-celje[.]si

Telefon: 03/543 43 26

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
07.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.0012.30 - 19.3007.00 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    12.00 - 12.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    16.00 - 16.30

Psiholog v razvojni ambulanti izvaja psihološko obravnavo otrok z motnjo v razvoju in pomoč njihovim družinam. Psihološko ocenjevanje zajema :

-          oceno otrokovega razvoja,

-          zgodnjo prepoznavo odstopanj v otrokovem razvoju ter

-          sledenje razvoju otroka z razvojnimi primanjkljaji na področjih motorike, govora, osebnostnega, socialnega ter spoznavnega razvoja.

Cilj psihološke obravnave je razumevanje otrokovih težav in primanjkljajev ter psihološko svetovanje staršem. Psiholog v razvojni ambulanti pri svojem delu tesno sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima in zunanjimi sodelavci oz. institucijami (vrtci, šolami).

Psihologinja ima delovni prostor v stavbi poleg zdravstvenega doma na naslovu Gregorčičeve 3, 3000 Celje.

 

SOCIALNA DELAVKA V RAZVOJNI AMBULANTI ZD CELJE JE:
- Lidija Žižek, univ. dipl. soc. delavka:  lidija.zizek[@]zd-celje[.]si

Telefon: 03/543 41 22

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
07.00 - 14.0007.00 - 14.0012.30 - 19.3007.00 - 14.0007.00 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    11.00 - 11.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    15.00 - 15.30

Socialno delo v razvojni ambulanti Celje zajema sodelovanje z organizacijami in strokovnimi delavci na področju zdravstvenega, socialnega  varstva, vzgoje in  izobraževanja, nevladnimi organizacijami in drugimi ter predvsem podporo staršem oz. družini pri:

-          pri spoznavanju, razumevanju in sprejemanju otrokovih posebnosti,

-          oceni potreb, prioritet družine in reorganizaciji vsakdanjega življenja,

-          informiranje o različnih oblikah pomoči in pravicah ter pomoč pri njihovem uveljavljanju,

-          aktivno vključevanje staršev v postopke in oblike pomoči, 

-          prvo psihosocialno pomoč,

-          pomoč družini pri povezovanju z okoljem in mrežo pomoči,

-          individualni načrt pomoči družini. 

SPECIALNA PEDAGOGINJA V RAZVOJNI AMBULANTI ZD CELJE JE:

- Slađana Tomašević, prof.defektologije:  sladjana.tomasevic[@]zd-celje[.]si

Telefon: 03/543 44 06

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
12.30 - 19.3007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.0007.00 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:                                                                                    12.00 - 12.30
ODMOR v popoldanskem času:                                                                                    16.00 - 16.30

Specialni pedagog v razvojni ambulanti izvaja specialno pedagoško obravnavo otrok s težavami v razvoju.

Delo specialnega pedagoga obsega: svetovanje, oceno razvoja, diagnosticiranje težav, določitev specialno pedagoških postopkov in metod dela, spremljanje otrokovega napredovanja in šolanja.

V začetnih obravnavah oceni raven razvojnih dosežkov, odkrije kako potekajo otrokovi mentalni procesi in procesi učenja. Ob tem razišče področja, ki so ovira pri otrokovem funkcioniranju. Glavno vodilo specialnega pedagoga je, da poišče in se osredotoči na otrokova močna področja in okoliščine, pod katerimi lahko otrok dosega najboljše rezultate. S pomočjo specialno pedagoških metod in oblik dela, skozi igro in v prijetnem vzdušju, izvaja obravnave, ki spodbujajo otrokov razvoj in napredek.

Pri svojem delu se povezuje s preostalimi člani strokovnega tima in z zunanjimi inštitucijami, ki obravnavajo in spremljajo otroka. 

 

 

Logoped

Tel.: 03/ 543 41 88

Petra Žirovec, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike- logopedinja

 petra.zirovec[@]zd-celje[.]si

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

12.30 - 19.30

07.00 - 14.00

07.00 - 14.00

07.00 - 14.00

07.00 - 14.00

ODMOR v dopoldanskem času:    11.00 - 11.30
ODMOR v popoldanskem času:    
15.00 - 15.30

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje