Patronažno varstvo in nega na domu

 

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na njegovem domu, to je zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.

 

Seznam patronažnih medicinskih sester

Predstojnica: Blatnik  Katja, dipl.m.s.

E-pošta:  katja.blatnik[@]zd-celje[.]si

Tel.: 035 43 34 301

Tel.: 03 5 434 302
Tel.: 03 5 434 303
Tel.: 03 5 434 304
Tel.: 03 5 434 305
Tel.: 03 5 434 306

Delovni čas

 

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetekSobotaNedelja
07:00-19:0007:00-19:0007:00-19:0007:00-19:0007:00-19:0007:00-08:00

07:00-08:00

Sobota, nedelja in prazniki:
- dosegljive med 7. in 8. uro na telefonsko številko 03/ 5434 306 
- obiski samo po delovnem nalogu osebnega zdravnika ali zdravnika specialista po odpustu iz bolnišnice ter 1. obiski novorojenčkov v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice.

Strokovno osebje

Strokovno osebje

E - pošta

Telefon

Teren

Blatnik Katja, dipl.m.s.

 katja.blatnik[@]zd-celje[.]si

03 5 434 301

Slavko Šlander

Deržek Miroslava, v.m.s.

 miroslava.derzek[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Aljažev hrib

 

Fiket Snježana,

dipl. m. s.

 snjezana.fiket[@]zd-celje[.]si

03 5434 302

Nova vas

Jazbinšek Ivanka, dipl.m.s.

 ivanka.jazbinsek[@]zd-celje[.]si

03 5 434 304

Center

Kolar Simonca, dipl.m.s.

 simonca.kolar[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Gaberje

 

 

 

 

Končan Suzana,

sms

 suzana.koncan[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Karel D. Kajuh

Savinja

Kovač Štefanija,

v.m.s.,

 stefanija.kovac[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Medlog,

Dečkovo naselje

Muri Simona, dipl.m.s.

 simona.muri[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Škofja Vas

Obrez Jelka, dipl.m.s., ET

 jelka.obrez[@]zd-celje[.]si

03 5 434 302

Pod gradom

Pertinač Barbara, dipl.m.s.

 barbara.pertinac[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Nova vas, Ostrožno, Dolgo polje

Petelinšek Ivanka, v.m.s.,

 jana.petelinsek[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Trnovlje, Ljubečna

Podpečan Meta, dipl.m.s.

 meta.podpecan[@]zd-celje[.]si

03 5 434 304

 

Skaza Breda, dipl.m.s.

 breda.skaza[@]zd-celje[.]si

03 5 434 304

Šmartno v Rožni dolini

Škoberne Nina, dipl.m.s.

 nina.skoberne[@]zd-celje[.]si

03 5 434 304

Lava, Ostrožno,

Vengušt Marjana,   v.m.s.,

 marjana.vengust[@]zd-celje[.]si

03 5 434 303

Hudinja

Vraneševič Žmavc Tanja, dipl.m.s.

 tanja.vranesevic[@]zd-celje[.]si

03 5 434 304

Dolgo polje

Patronažno varstvo z nego

Strokovno osebje

E - pošta

Telefon

Teren

 

 

 

 

Fludernik Radmila, ZT

 rada.fludernik[@]zd-celje[.]si

03 5 434 305

 

Pajić Diana, ZT

 diana.pajic[@]zd-celje[.]si

03 5 434 305

 

Ukmar Polona, ZT

 polona.ukmar[@]zd-celje[.]si

03 5 434 305

 

Zabukošek Vera, bolničarka

 vera.zabukosek[@]zd-celje[.]si

03 5 434 305

 

Veligovšek Tanja, ZT

 tanja.veligovsek[@]zd-celje[.]si

03 5 434 305

 

Kako naročim obisk patronažne medicinske sestre na domu

       Informacije o patronažni službi dobite pri osebnem zdravniku ali na spletni strani zdravstvenega doma.

       Če vaš osebni zdravnik ob vašem obisku v ordinaciji ali ob obisku na domu ugotovi, da potrebujete zdravstveno nego na domu, le-ta izda delovni nalog, ki ga pošlje patronažni sestri, ki vas obišče glede na datum zdravnikove napotitve.

       Če je zdravstvena nega na domu nadaljevanje bolnišnične zdravstvene nege, praviloma ob odpustu iz bolnišnice obvestijo tudi patronažno medicinsko sestro, podlaga za obisk patronažne sestre po odpustu  je delovni nalog specialista. Vse negovalne intervencije mora predpisati zdravnik.

       V nekaterih primerih bodo vam ali vašim svojcem ob odpustu iz bolnišnice naročili, da sami pokličete patronažno službo in vam dali navodila kar v roke. V takem primeru nato sami obvestite osebnega zdravnika, da ste že doma in se dogovorite za kontrolni pregled in obisk patronažne sestre, v kolikor je to potrebno.

       V primeru, da se patronažna medicinska sestra ne oglasi pri vas takrat, kot je bilo dogovorjeno, pokličete sami v patronažno službo v času dosegljivosti, ki je objavljena na spletni strani ali pustite obvestilo na informacijah zdravstvenega doma. V kolikor se vam med enim in drugim obiskom patronažne sestre stanje hudo poslabša, obvestite najprej osebnega zdravnika, nato pa vašo območno patronažno sestro.

       V primerih, ko vas obiskujejo drugi zdravstveni sodelavci, lahko le-ti ugotovijo, da potrebujete zdravstveno nego in obvestijo patronažno službo ali osebnega zdravnika.

 

       Patronažna medicinska sestra se lahko oglasi pri  vas tudi za preventivni obisk.

 

Ob obisku se patronažna medicinska sestra predstavi in identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom. Na plastificirani kartici so navedeni naslednji podatki: ime, priimek, fotografija, ustanova, patronažna služba, matična številka.

Patronažno varstvo in nega na domu vključuje:

·         Preventivne patronažne obiske nosečnic (en obisk v zadnjem trimesečju nosečnosti), otročnic (dva obiska, dva dodatna obiska pri invalidnih in slepih materah), novorojenčka (prvi obisk v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčka (6 obiskov v prvem letu), malega otroka v 2. in 3. letu (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).

·         Preventivne patronažne obiske dvakrat letno v družini bolnika z aktivno tuberkulozo, dva patronažna obiska na leto pri bolniku z mišičnimi, živčno-mišičnimi boleznimi, paraplegijo, tetraplegijo, multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebah z motnjami v razvoju, invalidih in kronično bolnih osebah ter osebah, ki so stare več kot 65 let in so osamele in socialno ogrožene (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).

·         Zdravstveno nego in oskrbo pacienta na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma določi patronažna medicinska sestra v dogovoru z zdravnikom, ko ob prvem obisku oceni zdravstveno stanje pacienta in njegov socialno   ekonomski položaj.

V okviru svojega dela z namenom čim boljše oskrbe pacienta koordinira delo s službami :

·         najpogosteje tesno sodeluje z izbranim osebnim zdravnikom na način priprave diagnostično terapevtskega programa, spremljanja stanja pacienta, razmer v družini in sodelovanja oz. urejanja dodatka za pomoč in postrežbo ter pri drugih postopkih, kjer je potrebno sodelovanje,

·         z izbranim osebnim zdravnikom ter po potrebi drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci pri planiranju in izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva pacientov,

·         s službami na drugih ravneh zdravstvene dejavnosti (povezanost s službo zdravstvene nege v bolnišnicah, porodnišnicah...).

  • z drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma, ki lahko nudijo pomoč pacientu (Center za pomoč na domu, Rdeči križ, Karitas, Center za socialno delo, lokalna skupnost, materinski dom, varna hiša, dom za brezdomce, domovi starejših občanov...).

Delo patronažne medicinske sestre je raznoliko, strokovno zelo zahtevno in zahteva celega človeka, ki rad opravlja svoje delo. V našem patronažnem varstvu ga opravljamo z velikim veseljem in predanostjo.

 

 

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje