Dispanzer za predšolske otroke

 E-pošta:  otroski.dispanzer[@]zd-celje[.]si

tel 03/5434 270

Predstojnica: Mojca Jereb Kosi, dr. med, spec. pediatrije

 

 INFORMACIJE GLEDE VPISOVANJA NOVIH BOLNIKOV (192 KB)
 PODATKI O GLAVARINI, VIR ZZZS, JANUAR 2020 (47 KB)

  INFORMACIJE ZA STARŠE (368 KB)

 OBVESTILO O DELOVANJU VSEH AMBULANT PREDŠOLSKEGA DISPANZERJA

NAROČANJE PACIENTOV, RECEPTOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE

- osebno v ordinacijskem času ambulante in izven ordinacijskega časa 

ambulante do 20 ure

- po telefonu od 7.00 do 20.00 ure , razen v času malice

preko e-naslova ambulant

-  po navadni pošti : Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

 

V času odsotnosti zdravnice jo nadomeščajo v ambulanti zdravnice po razporedu.

Število opredeljenih pacientov in procentualna obremenitev ambulante je objavljena na informacijah Zdravstvenega doma Celje in na spletni strani:

 https://www.zd-celje.si/

 

OBVESTILO O CEPLJENJU 3-LETNIH OTROK!

Obveščamo vas, da bomo v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 začeli s cepljenjem 3-letnih otrok (rojeni 2016) proti klopnemu meningoencefalitisu (KME).

Za to skupino stroške cepljenja s tremi odmerki cepiva krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ).

Če želite vašega otroka zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu, pokličite ambulanto izbranega pediatra, kjer vam bodo podali vse potrebne informacije v zvezi s cepljenjem.

Dodatne informacije o cepljenju proti KME najdete na spletni strani:  www.nijz.si/cepljenje

 Predstojnica Dispanzerja za predšolske otroke

   Jereb Kosi Mojca dr.med. spec. pediatrije l.r.

Ordinacijski čas otroškega dispanzerja

Jereb Kosi Mojca, dr. med., spec. pediatrije

Ambulanta 1
Tel.: 03 5 434 050

E-pošta:  amb.jereb-kosi[@]zd-celje[.]si
Ambulantna sestra: Zupanc Polona sred.med. sestra

Odmor v dopoldanskem času od 10:00- 10:30
Odmor v popoldanskem času od 16:30- 17:00

ODSOTNOST OD DELOVIŠČA:/

      
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 06.45 - 14.0012.45 - 20.00 06.45 - 14.00 po razporedu;
1x v mesecu od 12.45 - 20.00

Rustemagić Toskić Maja, dr. med., spec. pediatrije

Ambulanta 2
Tel.: 03 5 434 052

E-pošta:  amb.rustemagic-toskic[@]zd-celje[.]si

Ambulantna sestra: Katja Zabavnik, med.sestra

Odmor v dopoldanskem času od 10:00- 10:30
Odmor v popoldanskem času od 16:30- 17:00

ODSOTNOST OD DELOVIŠČA:  /

      
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 12.45 - 20.0006.45 - 14.0006.45 - 14.00 po razporedu;
1x v mesecu od 12.45 - 20.00

Žnidar Andrea, dr.med., spec. pediatrije

Ambulanta 4
Tel.: 03 5 434 273

E-pošta:  amb.znidar@zd-celje.si 
Ambulantna sestra: Doler Marica sred. med. sestra

Odmor v dopoldanskem času od 10:00- 10:30
Odmor v popoldanskem času od 16:30- 17:00

ODSOTNOST OD DELOVIŠČA: /

     
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
12.45 - 20.00 06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 06.45 - 14.0006.45 - 14.00 po razporedu;
1x v mesecu od 12.45 - 20.00

Zupančič Barbara, dr.med., spec. pediatrije

Ambulanta 5
Tel.: 03 5 434 247

E-pošta:  amb.bzupancic@zd-celje.si

Ambulantna sestra: Renata Kračun, tehnik zdravstvene nege  

Odmor v dopoldanskem času od 10:00- 10:30
Odmor v popoldanskem času od 16:30- 17:00

ODSOTNOST OD DELOVIŠČA: /

      
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek

 

12.45 - 20.00

06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 06.45 - 14.00 po razporedu;
1x v mesecu od 12.45 - 20.00

Zorman Andrea, dr.med., spec. pediatrije

Ambulanta 6
Tel.: 03 5 434 246

E-pošta:  amb.zorman[@]zd-celje[.]si 
Ambulantna sestra: Bogdana Kopač, sred.med. sestra

Odmor v dopoldanskem času od 10:00- 10:30
Odmor v popoldanskem času od 16:30- 17:00

ODSOTNOST OD DELOVIŠČA: /

      
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek

06.45 -14.00

12.45 - 20.00 06.45 - 14.0006.45 - 14.00 06.45 - 14.00 po razporedu;
1x v mesecu od 12.45 - 20.00

Preventiva

Preventivni pregledi predšolskih otrok

Namen pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok, aktiven zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom in otrokom. Pregled obsega oceno telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, ukrepe za ohranitev in krepitev zdravja in omogočanje optimalnega telesnega in duševnega razvoja ter odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad v družini.

 

Sistematični pregledi otroka v starosti enega, treh, šestih, devetih in dvanajstih mesecev

Pregledi potekajo v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Ob prvem pregledu starše seznanimo z obsegom zdravstvenega varstva v obdobju od otrokovega rojstva do vstopa v šolo. Pregledi obsegajo pregled zdravstvene dokumentacije in navodil staršem (materinska knjižica, odpustnica iz porodnišnice), osebno otrokovo anamnezo in socialni razvoj, družinsko anamnezo, socialno anamnezo ter somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, mečave, ocena vida, sluha, razvojni nevrološki status, odkrivanje morebitnih obporodnih poškodb ali prirojenih nepravilnosti, ostali somatski status, ocena kontraindikacij za cepljenje). V starosti šestih mesecev opravimo laboratorijski pregled urina, v starosti devetih mesecev pa oceno krvne slike. Pregledi vključujejo tudi zdravstveno vzgojo in svetovanje glede prehrane, preprečevanja pomanjkanja vitamina D in kariesa, nege, povijanja, spanja, psihičnega in motoričnega razvoja. Ob prvem pregledu starši oziroma skrbniki prejmejo informacije in gradivo glede predvidenih cepljenj po republiškem imunizacijskem programu, cepljenje se nato izvaja ob sistematičnih pregledih v skladu s koledarjem cepljenja. Ob koncu sistematičnega pregleda prejmejo starši termin naslednjega sistematičnega pregleda. Ob sistematičnem pregledu v starosti 12 mesecev prejmejo starši tudi termin za sistematični pregled pri zobozdravniku.

 

Sistematični pregled otroka v starosti osemnajstih mesecev

Pregled potek v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno po pošti. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo splošno počutje, otrokov razvoj, uveljavljanje lastne volje, premagovanje ločitvenega strahu po vstopu v vrtec, razgovor o začetku privajanja otroka na kahlico) ter somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, razvojni nevrološki status, celotni somatski status, ocena stranskih pojavov po cepljenju in ugotavljanje kontraindikacij za cepljenje). Zdravstvena vzgoja obsega individualno svetovanje glede psihičnega in motoričnega razvoja. Izvede se cepljenje po republiškem imunizacijskem programu (davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, Hemofilus influence tip B – 4. odmerek).

 

Sistematični pregled otroka v starosti treh let

Pregled potek v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida, da jih lahko že doma spozna in poimenuje. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo počutje v družini, vrtcu, med vrstniki, razgovor o težavah, trmi, apetitu, močenju postelje, odvajanju blata), somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, obseg trebuha, orientacijski nevrološki status, celoten somatski status, kontrola vida, sluha, meritev krvnega pritiska, ocena krvne slike, laboratorijski pregled urina, bris anusa na parazite). Otroci hkrati opravijo tudi sistematični pregled pri psihologu za ugotavljanje težav v otrokovem osebnostnem in psihomotornem razvoju.

 

Sistematični pregled otroka v starosti petih let

Pregled potek v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov. Na pregled je otrok vabljen pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida, da jih lahko že doma spozna in poimenuje. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo (otrokovo počutje v družini, vrtcu, med vrstniki, razgovor o igrah, zdravem načinu življenja v družini), somatski status (telesna teža, višina, obseg glave, obseg trebuha, orientacijski nevrološki status, celoten somatski status, test predklona, kontrola vida, sluha, meritev krvnega pritiska, ocena krvne slike, meritev nivoja holesterola v krvi, laboratorijski pregled urina, bris anusa na parazite). Otroci so posebej vabljeni na sistematični pregled pri logopedu, ki je namenjen odkrivanju govorno jezikovnih in komunikacijskih motenj.

 

Namenski pregledi predšolskih otrok

Namenski pregled dojenčkov v starosti dveh mesecev

Namen pregleda je spodbujanje dojenja. Pregled obsega kontrolo telesne teže in telesne dolžine. Pregled opravi medicinska sestra, v primeru težav napoti otroka na pregled k zdravniku.

Namenski pregledi otrok po sistematičnem pregledu

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih otrok, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše kontrolne preglede kot so redni razmaki med predpisanimi sistematičnimi pregledi.

 

Namenski pregledi otrok pred vstopom v vrtec

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev ali skrbnikov. Na pregled naročijo otroka starši oziroma skrbniki. V primeru, da je vstop v vrtec sočasen z rednim sistematičnim pregledom, se izvede samo manjkajoči del pregleda. Pred vstopom v vrtec mora biti otrok popolno cepljen v skladu z republiškim programom imunoprofilakse. Pregled obsega pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, somatski status, pregled podatkov o cepljenju, morebitno cepljenje, zdravstveno vzgojo glede premagovanja ločitvenega strahu pred vstopom v vrtec. Ob zaključku pregleda se izda zdravniško potrdilo, ki ga starši oddajo v vrtcu.

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje