Untitled Document
   
  Tel.: 03 543 40 00
  Fax: 03 543 45 01
  E-pošta: infos@zd-celje.si
     
Predstavitev zavoda
Organiziranost zavoda
Delovni čas in dejavnost
Medicinsko osebje
Kontakti
Informacije javnega znzčaja
Kako do nas
Javna naročila

Kersnikova 1/a, 3000 Celje
tel.: 03 543 43 23
Predstojnica dispanzerja:
POŽIN Anita,prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – logopedinja
anita.pozin@zd.celje.si

Kako priti do nas?
Osebno ali po telefonu 03 543 43 23 z napotnico osebnega zdravnika
Delovni čas?
pon., sre., čet., pet.: 7.00 -15.00
ob torkih: od 12.00 -20.00
Ordinacijski čas:
pon., sre., čet., pet.: 7.30 -14.30
ob torkih: od 12.30 -19.30
Naročanje pacientov
Dopoldanski čas:
od 8.00 do 11.30 ure in od 12.00 do 14.00 ure

Popoldanski čas:
od 13.00 do 16.30 ure in od 17.00 do 18.00 ure
   
CENTA Ksenija, univ. dipl. psihologinja ksenija.centa@zd-celje.si
JAZBEC Tanja, univ. dipl. psihologinja tanja.jazbec@zd-celje.si
SANDA Simona, univ. dipl. psihologinja, spec. klin. psihologije simona.sanda@zd-celje.si
PREVOLNIK Nadja, prof. defektologije nadja.prevolnik@zd-celje.si
SALOPEK PULKO Zorica, univ. defek., logopedinja zorica.salopek-pulko@zd-celje.si
PAVLOVIĆ Nataša,tehnik zdravstvene nege pedopsihologija@zd-celje.si
POŽIN Anita,prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike –logopedinja anita.pozin@zd.celje.si

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju osnovnega zdravstva je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo.Gre za temeljno ustanovo, ki odkriva različne otrokove motnje v razvoju.

 


Obravnavamo predšolske in šolske otroke ter mladostnike do 18. leta starosti. V dispanzerju poteka delo timsko v naslednji kadrovski sestavi: specialistka klinične psihologije, dve psihologinji, dve logopedinji, specialna pedagoginja, socialna delavka in medicinska sestra. V timu redno sodeluje tudi otroška psihiatrinja in zdravnica iz razvojne ambulante.V razširjenem timu sodelujemo s pediatri iz predšolskega dispanzerja, šolskimi zdravniki, nevrofizioterapevtkami, delovno terapevtko in z zdravniki iz otroškega oddelka bolnišnice Celje. Povezujemo se tudi z zdravstvenimi ustanovami širše celjske regije in celotne Slovenije.

Sodelujemo tudi z vzgojnimi kadri vrtcev, učitelji in svetovalnimi delavci šol, zavodov, Centri za socialno delo, policijo, društvi, skratka z vsemi tistimi, ki so potrebni in pomembni za reševanje otrokovih težav.

Psihološka dejavnost zajema psihološko preventivo: sistematski pregledi 3-letnih otrok (ocena duševnega razvoja in morebitnih razvojnih težav). Opravlja se psihološka diagnostika otrok in mladostnikov, ki zajema oceno razvojnih značilnosti pri predšolskem otroku ter nudenje nadaljne pomoči, oceno intelektualnih in drugih sposobnosti, pozornosti, učenja koncentracije, oceno čustvenega stanja, osebnostnih motenj in morebitne psihopatologije. Izvajajo se tudi psihoterapevtske obravnave otrok in mladostnikov (svetovanje, vedenjsko-kognitivna terapija, realitetna terapija) ter svetovanje staršem.

Specialno pedagoška dejavnost zajema zgodnje odkrivanje, diagnostiko ter korekcijo razvojnih in učnih težav, izvajanje diagnostično-korektivnega programa pri otrocih z motnjami v razvoju, individualne obravnave predšolskih otrok z razvojnimi težavami, diagnostiko in korekcija specifičnih učnih težav, svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir, svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami, svetovanje pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec, osnovno in srednjo šolo.

 


Logopedska dejavnost zajema svetovalno delo s starši v otrokovem zgodnjem starotnem obdobju (od 1.do3.leta), pregledi govornega razvoja po sistematskem pregledu 3.-letnih otrok (na priporočilo psihologa), sistematski pregledi govora 5.letnih otrok, vodenje in svetovanje staršem pri korektivnem delu z otrokom. Sledi obravnavanje otrok z govorno-jezikovnimi težavami, kasnitvijo v govornem razvoju, zatikanjem (jecljanjem), lažjo in srednjo slušno okvaro, centralno motorično okvaro, različnimi nepravilnostmi obraza, čeljusti in ustne votline in motnjami izgovorjave glasov.

<-- Nazaj
 
  A B C Č D E F  
  G H I J K L M  
  N O P R S Š T  
  U V Z Ž Đ Ć W  
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Celje Izvedba: i-Rose, d.o.o.